Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
80 TOOR-INDië § 22.
den oostelijken archipel. De geringe digtheid der bevolking (on-
geveer 400 op 1 □ mijl) in een zoo vrnchtbaar, door klimaat,
bevaarbaarheid der rivieren, havens en ligging buitengemeen be-
gunstigd land — tevens een bewijs voor de kindsheid der bescha-
ving — kan men verklaren door de bestendige binnen- en buiten-
landsche oorlogen en het slechte bestuur.
4. De Engelschen beheerschen de noordwestelijke kust-
landen (Arakan, Pegoe, Tenasserim) van het schiereiland, dat
belangrijk is wegens zijne vruchtbaarheid van grond, bevaar-
bare rivieren, gemakkelijke ligging voor het verkeer op China,
Australië en Amerika; verder op het schiereiland Malakka eene
kleine kuststrook van den zelfden naam, welker bonte menge-
ling van bevolking (55 000 inwoners, meestal Maleijers en Chi-
nezen) grootendeels in de stad Malakka vereenigd is; en het
voor den handel zoo belangrijke eiland Singapora (60000
inwoners) aan de zuidelijke punt van Malakka, met de gelijk-
namige bloeijende hoofdstad, de groote marktplaats voor Zuid-
oost-Azië, het „Londen van 't Oosten."
§ 22-
VOOE-IXDië.
Wereldstand.
Onder de drie tropische schiereilanden van Zuid-Azië ligt Voor-
Indië, even als Italië onder de drie schiereilanden van Europa, in
het midden. Deze Hgging maakte van Indië, hoezeer het ook door
duidelijke en bepaalde grenzen van de overige wereld gescheiden
en dus geroepen was een eigendommelijk kuituurleven te ontwik-
kelen, nogtans het natuurlijke middenpunt der verbindingen van de
naburige streken en de daaraan grenzende verder gelegen lan-
den. Door de groote tegenstellingen in zijne plastische gedaante
vereenigt het de verschijnselen der poolwereld (in den Himalaja)
met die van de tropenwereld, doch eene tropenwereld, die wel
met de drooge, door de zon verschroeide Afrikaansche onder de
zelfde breedte ligt, maar toch zoo min in de ontoegankelijkheid
als in de onvruchtbaarheid der laatste deelt, en veeleer, door drie
groote stroomstelsels besproeid en door de vertikale verheffing van het
zuidelijk gedeelte afgekoeld, zich verheugt in een buiteugewonen rijk-
dom van voortbrengselen. Tevens wordt zij nog in hoogen graad toe-
gankelijk gemaakt door eene aanzienlijke kustontwikkeling, begunsti-