Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
STATEN IN ACHTER-INDië. § 21. 79
n Siam de b astaardsoort der als goddelijk vereerde witte olifan-
ten te huis.
Staten in Achter-Indië:
1. Anam of Cochin-China, bestaande uit de vroeger geschei-
den koningrijken Tonkin en Cochi n-C h i n a , benevens
eenige kleinere bergstaten. De geheele grootte zal ongeveer ge-
lijk staan met Frankrijk; de opgaven van het getal inwoners zijn
zeer verschillend : tusschen 10 en 30 miU., waarvan verreweg
het grootste gedeelte tot Tonkin behoort. De hoofdstad is H u é
(100 000 inwoners). De vorst van Hue' heeft (1862) N eder-
Ka m b o d j a aan de Franschen moeten afstaan, die de haven
van Saigong (100 000 inwoners) tot eene kolonie hebben
gemaakt. De koningen zijn leenmannen van het hof van Peking.
2. Het koningrijk Siam (met 6 mill. inwoners op 12 330
[]J mijlen) is met inbegrip van de schatpligtige staten der Malei-
jers op Malakka iets grooter dan Oostenrijk en wordt door zeer
verschillende, ten deele nog onbekende volkeren bewoond, onder
welke zich vele volkplantelingen uit ^Teemde natiën gemengd
hebben. Het zuidelijk gedeelte van Malakka behoort gedeelte-
lijk aan eenige souvereine vorsten der Maleijers, gedeeltelijk aan
de Engelschen. De hoofdstad van Siam is Bangkok (met
350 000 inwoners).
3. Het rijk der Birmanen omvat eigenlijk het stroom-
gebied van den Irawaddi en wordt soms Ava genoemd, naar
den naam der hoofdstad. Ten gevolge van een, ook ten twee-
den male ongelukkigen oorlog met de Engelschen is het kust-
land Arakan (1826) en het tafelland Pegoe (1852) verloren
gegaan en het rijk een vierde van zijne vorige uitgestrektheid
kleiner geworden, zoodat de tegenwoordige omvang (zoo als die
van Anam) het digtst bij dien van Frankrijk komt. De eerste
residentie is Ommerapoer (90000 inwoners).
De Birmanen hebben nog niet lang den staat van barbaarsch-
heid verlaten en staan ten opzigte der beschaving (godsdienst,
zeden, staatsinrigtingen) ver bij de Hindoes en nog verder bij de
Chinezen ten achter, maar boven de reeds beschaafde bewoners van