Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
zuiD-AZië § 20. 77
bouw, vooral de rijst- en theekuituur; zelfs de vlakke plaatsen der
steilste bergen aan de zeekust zijn bebouwd. De aanhoudende pogin-
gen der Europeanen (Portugezen, later Spanjaarden, Nederlanders,
Engelsehen) om in het aan metaal (goud, zilver, koper) zoo rijke land
door te dringen, hebben tot in den laatsten'tijd sleehts voorbijgaan-
de gevolgen gehad, met uitzondering van de kleine Hollandsehe
vestiging op het eilandje Decima, dat door eene brug met Nan-
gasaki verbonden is. Het ehristendom was reeds (door St. Franeis-
cus Xaverius) ingevoerd en verbreid, maar werd ten laatste weder
uitgeroeid. Het stelsel van uitsluiting jegens het buitenland, door de
regering te Jeddo, op het eiland Nipon, gevolgd (1856 werd deze
stad met 2 mill. inwoners door eene aardbeving gedeeltelijk ver-
woest), wordt nog in de hand gewerkt door de gevaren, waaraan
de scheepvaart in die wateren, uithoofde der gedurige stormen,
talrijke klippen en zandbanken, alsmede der ontelbare kleine kust-
eilanden, blootstaat. In den laatsten tijd zijn behalve de haven van
Nangasaki (op Kioe-Sioe) en Hakodade (aan de zuidzijde
van 't eiland Jesso) nog twee andere (Kanagawa en Joko-
chama, beide in de baai van Jeddo) voor vreemde schepen open-
gesteld 1). Bovendien moet in 1863 toegankelijk worden Fiogo,
belangrijk als haven van twee der gewigtigste steden des rijks:
Osaka (hoofdplaats der Japansche nijverheid) en Miako (midden-
punt der letterkunde en godsdienst, residentie van den geestelij-
ken keizer). Daarentegen is Simoda als nutteloos sedert 1860
weder gesloten.
C. ZUID-AZIë.
Even als Europa in het zuiden zijn rijkdom in leden ver-
krijgt door drie onder de zelfde breedtegraden liggende schier-
eilanden, die, wat hunne natuurlijke gesteldheid betreft, veelvul-
dige verwantschap hebben, de vroegste kiemen van Europesche
beschaving op hun bodem ontwikkelden en dc vruchten daar-
van later aan het overige Europa mededeelden, zoo heeft ook
Zuid-Azië drie groote door de Indische zee bespoelde schier-
eilanden; Achter-Indië, Voor-Indië, Arabië.
„Deze beide groepen der merkwaardigste schiereilanden van het
oosten en westen dragen het meest bij tot verrijking der beide
groote afdcelingen der aarde; hot zijn hunne heerlijkste en veel-
1) Zie Petcrm. Mitth. 1857, bl. 41 en 1800, bl. 237.