Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
72 EIGENLIJK CHINA. § 19.
stad van die provincie (Kwaugtuug), welke, tot voor korten tijd,
de eenige voor vreemdelingen toegankelijke plaats 1) was, als
grensvesting van het rijk, als rivier- en zeehaven is zij eene der
belangrijkste steden van China. Onder de andere, ook voor vreem-
delingen toegankelijke havens van China is Schanghai (700000
inwoners?) van het meeste gewigt. De openstelling van Taiwan,
de hoofdstad der aan de Chinezen behoorende westelijke helft van
het eiland Formosa, belooft groote voordeden. Ook Khiungt
(200000 inwoners?), de hoofdstad van het eiland Hainan, heeft
zijne haven Hoihau geopend.
Canton bestaat uit de Tatar e n s t a d met het garnizoen en de Chi-
nezenstad. met schooae straten, triumfbogen, tempels, paleizen, inrig-
tingen voor onderwijs, de heerlijkste winkels; dan nog dc twee uren lange
schippersstad, waar ten minste 10000 vaartuigen ten anker liggen,
waarop een gedeelte van Cantons bevolking woont; verder de voorstad
met de gebouwen eu magazijnen van 13 Europesche en Aziatische fakto-
rijen, die nog kort geleden de eenigste plaats was, waar het verkeer tus-
schen buitenlanders en Chinezen mogt plaats hebben. „Ilicr is het merk-
waardigste en bedrijvigste gewemel en gedrang van alle volkeren der we-
reld, van alle talen, van alle godsdiensten. Bovendien het alles overtref-
fende getal inlandsche schippers, handelslieden en jonken uit de ha-
vens van China of uit de wijd verspreide koloniën in den archipel. Han-
del en verkeer behooren hier, door de zeldzaamste kontrasten, de belang-
rijkheid der zaken cn het menigvuldige der volkeren, tot de meest^groot-
sche tafereelen der menschelijke bedrijvigheid."
Van de talrijke groote handelsplaatsen aan den Jantse-Kiang is tot nu
toe alleen Tschinkiang (\Toeger % mill, inwoners, 1853 door de op-
standelingen verwoest), aan de uitwatering van het Keizers-kanaal iu den
grooten stroom, voor vreemde schepen toegankelijk. De 3 steden Han-
kau, Woetschang en Haniang maken een driehoek en zijn „in ze-
keren zin het hart, dat aan geheel China zijne handelsbedrijvigheid mede-
deelt"; vooral is Hankau door zijne gunstige ligging de hoofd-stapelplaats
van de 18 provinciën.
Buitenlandsche bezittingen in China zijn:
a. Dc Portugesche nederzetting op het kleine schiereiland Macao
aan den mond van de Canton-rivier. De bevolking (97000 inwoners)
bestaat ten deele uit Europeanen onder de Portugesche overheden,
ten deele uit Chinezen onder hunne eigene hoofden. Deze kleine
1) Petermann*s Mitth. „Dc opengestelde handelshavens in China, Ja-
pan en op de Philippijnen." 1860, bl. 237 en kaart 11,