Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
Nadat in den aanvang van dit jaar de „Leiddraad bij het
onderwijs in de vergelijkende Aardrijkskunde" van W. Pütz ver-
schenen was, hield de ijverige vertaler zich onafgebroken bezig
met de bewerking van de' nu verschijnende „Grondbeginse-
len". Op de zelfde gronden, op welke ik meende den „Leid-
draad" te mogen aanbevelen, durf ik ook verzekeren, dat het
gebruik van dit werk voor onderwijzers en meergevorderden
nuttig en aangenaam zal zijn, en dat het tevens eene niet on-
behagelijke lektuur zal opleveren voor hen, die iets van de op-
pervlakte onzer planeet wenschen te weten.
De schrijver zelf heeft in zijne, hier achter volgende Voor-
rede van den vijfden druk opgegeven, welke zijne zienswijze is
over de vereischten van een leerboek der aardrijkskunde en
wat hij heeft getracht te bereiken, en de bijval, dien zijn werk
elders gevonden heeft, kan ten waarborg strekken, dat zijne po-
ging niet mislukt is; men leze daarover de beoordeelingen van
vele Duitsche tijdschriften, bij de HoUandsche uitgave van den
„Leiddraad" en ook bij dit werk gevoegd.
Wij hebben hier en daar uit Petermann's Mittheilungen en
andere bronnen kleine wijzigingen gemaakt, die ons noodig
voorkwamen; vooral moest het gedeelte over Nederland en zijne
koloniën met meerdere uitvoerigheid behandeld worden.