Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
71 EIGENLIJK CHINA. § 19.
sedert eeuwen aan de aldaar verblijvende nomadenstammen onder-
worpen en in eene kunstmatige, staatkundige verbinding daarmede
gebleven.
Onder de 18 provinciën, waarin eigenlijk China verdeeld is, is
Petscheli, d. i. Noordscheli, de voornaamste; in digtheid van
bevolking (34 mill. op 2784 □ mijlen, dus 13 246 op 1 □ mijl)
overtreft zij alle Europesche staten aanmerkelijk. Daarin ligt niet
ver van den Peiho of de witte rivier Peking (d. i. noordelijke
hoofdstad), in de nabijheid van den grooten muur, met eene bevol-
king, die ongeveer met die van Londen zal gelijk staan (2—3 mill.);
zij werd na de verovering van het land door de Mongolen tot hoofd-
stad verheven.
De groote muur (20—30' hoog en 15-20' tlik), het tweede reu-
zen- en wonderwerk van China, werd reeds voor meer dan 2000 jaren
(ten tijde van den tweeden Punischen oorlog) tot afwering van de inval-
len der nomaden gebouwd, en vormt eene aaneengeschakelde reeks van
vestingwerken, die over bergketenen (tot 5000' hoog), door dalen en over
rivieren doorloopt, op vele plaatsen twee- of driedubbel aangelegd en om
de honderd ellen met torens en bolwerken voorzien is. Sedert de noorde-
lijke Nomaden hem evenwel menigmaal doorgebroken en zich zelfs van
het rijk hebben meester gemaakt (de Mongolen en Mandsjoe's), heeft hij
zijne beteekenis verloren, want hij ligt van dien tijd af binnen het rijk,
en dient tot staatkundige einden van het binnenlandsch bestuur; alleen de
westelijke tak dezer muurlijn is nog aan zijne oude bestemming getrouw
gebleven, omdat daaraan de andere zijde des muurs nog geen vaste neder-
zettingen hebben plaats gehad.
In tegenstelling van de noordelijke residentie Peking heet de
stad, die na de verdrijving der Mongolen (door de Mingdyuastie)
een tijd lang de residentie werd. Nanking (500000 inwoners)
d. i. zuidelijke hoofdstad, niet ver van den Jautse-Kiang. De Chi-
nezen noemen haar de schoonste stad der wereld, en nog steeds
is zij de hoofdstad der Chinesche geleerdheid (bibliotheken, boek-
winkels, drukkerijen), van handel en nijverheid (inkt, zijde, kuust-
bloemen, enz.). In het buitenland werd Nanking vooral beroemd
door zijn smakeloozen, achthoekigen, porceleinen toren, die in
de 15de eeuw (in 19 jaren) tot 9 verdiepingen werd opgebouwd.
Het middenpunt van geheel zuidelijk China wordt gevormd doOr
den Canton- of paarlstroom (Tschoe-kiang), die door eene met
tallooze eilanden bedekte, golfvormige monding den toegang ver-
schaft tot de op zijn oostelijken oever gebouwde derde stad van
den eersten rang, Canton (l'/^ millioen inwoners). Als hoofd-