Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
stroojisysteem; v. china. hei keizers-kanaal. § 19. 67
of de Gele rivier en de Jantse-Kiang (d. i. de groote
stroom) zijn door de nabijheid hunner bronnen en eene gemeen-
schappelijke mondingsdelta tot één groot stroomstelsel veree-
nigd, dat in den bovenloop nog door het plateauland, in den
nitwijkenden middenloop door een Alpenland, en in den bene-
denloop, waar zij weder bij elkander komen, door een laagland
stroomt en met zijnen rijkdom aan water, nog vergi'oot door
talrijke zijrivieren, eene wijd uitgestrekte en digt bevolkte land-
streek vruchtbaar maakt. De Chinesche vlakte vooral
is aan den benedenloop der beide stroomen de waterrijkste,
vruchtbaarste en meest bevolkte voorraadschuur der aarde, het
middenpunt van het Chinesche rijk en de Chinesche beschaving
(vergel. bl. 70).
Maar niet gemakkelijk zijn er twee rivieren te vinden, die in
hare overige verhoudingen (behalve de rigting) meer ongelijk zijn.
Terwijl de Gele rivier wegens haren snellen loop door de Chine-
zen weinig (ten minste opwaarts) voor de scheepvaart gebruikt
wordt en het vlakke land in haren benedenloop alleen door trot-
sche waterbouwwerken en talrijke kanalen voor verwoestende over-
stroomingen beveiligd is, wordt dc Jantse-Kiang reeds in den mid-
denloop door vlotten en schepen cn in den benedenloop door zee-
schepen bezocht. Uit hoofde van de vele provinciën, waardoor hij
stroomt, noemt men hem den „Gordel van China."
Meer nog dan de stroomen dienen in China, in plaats der
aldaar zeldzame kunstwegen, de talrijke kanalen tot vervoer
van personen en goederen ; vooral maakt het grootste onder hen,
het Keizers-kanaal, de (250 mijl lange) groote lijn van
gemeenschap tusschen de noordelijke residentie Peking en de
meeste provinciën van het midden en zuiden uit; hieraan lig-
gen de meeste der Chinesche steden van den eersten rang digt
op elkander gedrongen. Het verbindt den benedenloop van alle
aanzienlijke, naar het oosten stroomende rivieren van China tot
een grootsch rivier- en kanaalstelsel, dat alleen overtroffen wordt
door het Noord-Amerikaansche, gevormd door den St. Lorenzo
en den Missisippi.
Dewijl het Keizers-kanaal op aangeslibden grond door het aan-
5*