Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
64 VERGEL. V. D. HIMALAJA MET H. EUROP. ALPENST. § 19.
in zijne hoofdrigting van het westen naar het oosten zoodanig
in breedte toe, dat deze van 5 (aan den Boven-lndns) tot 15
graden breedte (van den Boven-Hoangho tot aan de golf van
Tonkin) aangroeit.
Alzoo maakt hij een driehoek, gelijkvormig aan dien van het
eigenlijke kontinent van Europa (zonder de leden), welke insge-
lijks met eene breedte van 5 graden (op de westkust van Frankrijk)
begint en zich allengs uitzet tot het drievoud der oorspronkelijke
breedte (tusschen de Einsehe golf en de Zwarte zee 45—60'^ noor-
der breedte). Ook de lengte van dezen gebergte-driehoek (600
mijlen) staat gelijk met de uitgestrektheid van Europa, loopende
van den Atlantischen oceaan tot aan den Oeral; de vlakte-inhoud
bedraagt % van geheel Azic, % van Europa. In een beperkten
zin daarentegen heeft de Himalaja (tusschen den Indus en den
Brahmapoetra) maar de helft van die lengte (dus 300 mijl) en de
kleinste der opgegeven breedten (40—70 mijl).
In loodregte hoogte overtreft de Himalaja alle tot dusver
bekende verhevenheden der aarde, zelfs de Quito-Andes met
hunne dubbele reeks van reuzentoppen. Met regt wordt dus dit
hooge Alpenland bij voorkeur de woning der eeuwige sneeuw
genoemd (= Himalaja). De hoogste deelen liggen niet in de
hoofdketenen, strekkende van 't westen naar 't oosten, maar in
de snijdende ketenen, die van den Centraal-Himalaja naar 't zui-
den uitloopen. De 5 hoogste punten volgens de nieuwste metin-
gen 1) zijn : Mount Everest (27 212'), de hoogste top in de Ka-
rakorum-keten (als Karakorum no. 2 aangeduid, 26 533') 2),
Kindschindjoenga (26 419'), de Karakorum (26 205'), de Dha-
walagiri (25 171')-
Vergelijking van den Himalaja met het Europesche
Alpenstelsel. Even als de Europesche Alpen, kan ook deze
Aziatische Alpenwereld in drie hoofdgroepen afgedeeld worden:
1) Zie Petermann's Mittli. 1856, bl. 379 met de schets van den Cen-
traal-Himalaja en 1857, bl. 521; 1858, bl. 492. — De inheemsche naam
van den hoogsten top der aarde, die door den kolonel "Waugh naar zijn chef
(Everest) is genoemd, is in Nipal: Gaurisankar, in Tibet: Tschingopamari.
2) Zie Petermann's Mitth. 1861, bl. 2, aldaar over den Kindschin-
djoenga. bl. 3, met tafel 2.