Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE HIMALAJA. § 19. 63
a. Het Altaï stelsel is alleen in ziju grooter, middendeel
randgebergte, tenvijl de westelijke eu oostelijke vleugel,
het Dsjoengarische bergland en het Da-oerische Alpenland, daar-
entegen door diepe dalen (in 't westen door dat van den Irtisch,
in 't oosten door dat van den Amoer) van het hoogland ge-
scheiden en dus meer afzonderlijke omwallingen zijn.
De eigenlijke Altaï bestaat uit drie ketenen: den grooten
Altai, den kleinen Altaï en het voor de hoofdmassa liggende
Altaische ertsgebergte. In den oostelijken vleugel maakt het
groote scheidingsgebergte (Jablonoi-Chrebet) tusschen het
Lenastelsel in 't noordwesten en het Amoerstelsel in 't zuiden
niet alleen eene waterscheiding, maar ook eene merkwaardige pro-
duktenscheiding, natuurlijk ten voordeele der zuidzijde. De wes-
telijke vleugel of het Dsjoengarische bergland bestaat uit afge-
zonderde bergrijen en onderscheidt zich dooreen grooten rijkdom
aan meren.
De Himalaj a.
Het Himalaja-stelsel is, in weerwil van zijne verbazend grootere hoogte
bovenalle verhevenheden zoo der oude als der nieuwe wereld, en in weer-
wil van zijne ligging in de nabijheid van een reeds in oude tijden druk
bezocht gebied, nog tot in het begin dezer eeuw niet alleen voor den af-
gelegen Europeaan, maar ook voor hem, die aan den voet van deze berg-
keten woonde, even onbekend gebleven als voor den Europeaan de hoogste
toppen en de verste dalen (b. v. Chamouny) zijner eigene Alpen. Eepst in
de laatste jaren is men begonnen een zoo omvangrijk, verwijderd en moei-
jelijk toegankelijk bergland ten behoeve der wetenschap na te sporen 1).
Horizontale uitgebreidheid van den Hima-
laja. De grootste verhevenheid der aardkorst is in 't
zuiden door het hoogste gebergte-stelsel der aarde be-
grensd. Dit scheidt het woeste hoogland van het vruchtbare
laagland, terwijl de binnenste ketenen van Hoog-Azië alleen
zulke gebieden scheiden, die van de zelfde soort zijn. Door
steeds meer uit elkander loopende parallelketenen neemt de Hi-
malaja (in den uitgebreiden zin met de oostelijke voor-terrassen)
1) Om redenen van staatkundigen aard werd aan de gebroeders Schlag-
intweit niet toegestaan in de groep van den Himalaja, tot den staat Nipal
behoorende, door te dringen!