Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
STAATKUNDIGE IXDEELING VAN AZië. § 18.
ontwikkelde; de eersten bewonen de terras- en laaglanden, de
laatsten de hoogvlakten en afgesloten gebergtelanden. De vast-
landzijde van Azië wordt doorkruist door nomaden ('/g),
deels zonder, deels met eigendom (kameelen, paarden, in 't noor-
den rendieren en honden), dus jagers-, vissehers- en herdersvol-
ken. De omtrek langs de zee wordt bewoond door volken
met vaste woonplaatsen (%). De eersten zijn over eene
groote ruimte verstrooid in het noorden, westen en midden van
het werelddeel, en missen, in zoo verre zij niet onder Europe-
sehe (Eussisehe en Tui'ksche) heerschappij staan, volkomen al-
len staatsvoiin, daar zij onder de aartsvaderlijke leiding van
oudsten der famüiën of hoofden van stammen (Schelks of Khans)
leven; de volken met vaste woonplaatsen wonen hoofdzakelijk in
het oosten en zuiden op eene betrekkelijk kleine ruimte digt op
een gepakt, met meer of minder volledige wetten en instellin-
gen, deels onder inheemsche, met despotische magt bekleedde
opperhoofden, deels onder Europesche heerschappij. Zij houden
zich bezig met handel en nijverheid en zijn niet onbekend met
eenige wetenschappen, met bouwkunst en poëzy, ofschoon deze
takken van beschaving in de oudheid en in de midden-eeuwen
op een hoogeren trap stonden, maar nu in tegendeel in verval
zijn. Tot deze beschaafde volken behooren de Japannezen, Chi-
nezen, Indo-Chinezen, Tibetanen, Hindoes, Perzen, Ai'meniërs,
ten deele ook de Osmanen.
§ 18.
STAATKUNDIGE INDEELING VAN AZië.
Onafhankelijke staten.
VLAKTE-IN-
HOUD IN □
MIJLEN.
1. Het Chinesche rijk.....i 254 000
2. Het Japansche rijk..........7000
3. De drie rijken van Achter-Indië
(Anam, Siam en Birman) . . . 40 000 ?
BEVOLKING
IN
MILIIOENEN.
500?
35
30?