Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
BEVOLKING VAN AZië § 17 57
(het eigenlijke China) 6000, in 't zuiden (Indië) meer dan 2300
op 1 Q mijl.
Wat het verschil in stammen en talen betreft, hebben
de beide meest bevolkte deelen der aarde, Azië en Europa, de
grootste eenheid; beiden bezitten eigenlijk maar twee hoofd-
stammen van bevolking: den Indo-Enrop eschen en den
Mongoolschen. Maar terwijl in Europa de eerste ver de
overhand heeft, behoort in Azië de kleinere helft (%) tot het
Kaukasische (in't zuiden en westen), de grootere helft (%)
tot het Mongoolsche (in 't noorden en oosten) en maar een
betrekkelijk zeer klein deel ( J/^ mill.) tot het Mal eis olie ras
(op Malakka en eenige Chinesche eilanden).
Azië bevat alle volken, die de éénlettergrepige Oost-
Aziatische talen spreken, en bijna alle van den Tataar-
schen taalstam; van den Indo-Europeschen iets meer dan
Onder de Oost-Aziatische talen is de Chinesche het meest ver-
spreid en wordt door meer menschen gesproken dan eenige andere
taal op aarde; tot den Tataarschcn stam behoort de Turksche
taal; onder die van den Indo-Europeschen stam zijn de Indische
(deels dialekten van het Sanskrit, deels Sanskrit met Perzisch en
Arabisch vermengd), de Perzische en de Arabische het meest
in gebruik.
Azië is de wieg van alle belangrijke godsdiensten, maar
de monotheistische zijn door de polytheistische
deels in hare uitbreiding zoo belemmerd, deels weder zoo terug-
gedrongen geworden, dat thans meer dan y^ der bewoners van
Azië heidenen zijn en bf B o e d h a of Brahma vereeren ;
weinigen behooren tot het Schamanendom. Van het overblij-
vende vijfde deel zijn weder % M oha mm e d a n e n (80 mill.?),
de overigen grootendeels Christenen (13 mill.?) en maar
weinige (1J/^ mill.) Joden. De Christenen behooren voorname-
lijk tot de Grieksche kerk en hare sekten; in de koloniën vol-
gen zij de godsdienst van het moederland.
Even als in Azië twee hoofdvonnen van den grond de over-
hand hebben, zijn er ook inderdaad met betrekking tot de be-
schaving maar twee soorten van volken: ontwikkelde cn niet-