Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
56 BEVOLKING VAN AZië. § 17.
gang tusschen de natuur op het vastland in het oosten eu die
van de zee in het westen.
4. De noordelijke streek of Siberië vereenigt niet al-
leen door hare noordelijke ligging, voor een gedeelte aan gene
zijde van den poolcirkel, maar ook door haren plastischen bouw —
het gebrek aan beschutting naar de IJszee, waardoor koude
winden waaijen, de afsluiting in het zuiden door hooge bergmu-
ren, de bijna overdadige besproeijing — alle voorwaarden van een
langen en strengen winter in zich. Hierop volgt wel een korte,
maar toch heete zomer, waarin voor het noordelijk deel de zon
volstrekt niet ondergaat en de vruchten spoedig tot rijpheid
komen. Alleen in het zuidelijk deel der Siberische vlakte (hoog-
stens tot den 60° noorder breedte) vindt men geschikten grond
voor den aanleg van korenvelden, bosschen en weiden; verder
noordwaarts strekt zich een zand- en steppengrond uit, die ver-
mengd is met zoutdeelen, aan de kust liggen moerassen en zout-
lagunen (tundi-as).
Wanneer men Siberië vergelijkt met de onder dc zelfde breedte
liggende deeleu van Noord-Amerika, dan ziet men in het algemeen
eene groote overeenkomst in de planten- en dierenwereld (grooten
rijkdom aan pelsdieren en wild gevogelte), lu bet bijzonder uog-
tans heeft men het onderscheid, dat in Azië wel het gewest der woud-
boomen en graansoorten verder naar het noorden loopt dan in Amerika,
maar dat integendeel in Amerika, ten gevolge van warmer winters
cn menigvuldiger regenvlagen, eene grootei'e verscheidenheid (nog
wijn en ooft) en eene meer weelderige volheid in den plantengroei
(vooral in de bosschen en op de grasvlakten) heerscht, cn het daar-
om eene menigte plantetende wilde dieren (bisam-os, wilde paarden
en ongetemde rendieren, enz.) voedt, terwijl Siberië rijker is in
getemde dieren (vooral honden en rendieren voor het snelle rijden
met sleden).
§ 17-
BEVOLKING VAN AZië.
De 800 millioen bewoners van dit werelddeel (1000 op 1 Q
mijl) zijn zeer ongelijkmatig over de groote uitgestrektheid v e r-
d e e 1 d ; in 't noorden (Siberië) wonen er maar 18, in 't oosten