Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
KLIMAAT EN BEWEBKTf NATUUK IN VOOR-AZië. § 10. 55
tropische karakter der plantenwereld; maar toch heeft Dekan
door zijne zuidelijke ligging, gepaard met aanmerkelijke hoogte,
de nabijheid der zee en eene niet karige besproeijing nog een
uiterst vruchtbaar klimaat, als ware het eene eeuwige lente, waar
de gewassen uit de meest verwijderde plautenstreken van Azië ge-
dijen. Een hoog bergeiland (8000'), dat zich in het zuiden van
Dekan verheft (het Aligerri-gebergte) onderscheidt zich vooral door
een uiterst gezond klimaat en dient tot genezingsplaats voor de
Europeanen, die door het klimaat ziek geworden zijn. De Chi-
nesche Voor-Alpen zijn het gewest voor de zoo belangrijke
thee- en rhabarber-kultuur.
c. In V O O r-A z i ë (ten westen van den Indus) hebben de
hoog\'lakten zoowel als de laagvlakten een droog, bijna Afri-
kaansch klimaat, omdat zij door kust- en randgebergten ontoe-
gankelijk zijn voor allen invloed van den zeekant en de konti-
nentale besproeijing daar ontbreekt. Dit is voornamelijk het geval
met het binnendeel van het plateau van Iran, het Syrisch-Ara-
bische laagland, gedeeltelijk ook de kruinvlakte van Anatolië, in
het bijzonder nogtans met het Arabisch hoogland, dat geheel
deelt in het steppenkarakter en de armoede aan plantengi-oei
van het naburige Afrika. Hier treft men de zelfde verschijnse-
len aan in de dierenwereld als in Afrika, d. i. de steppen van
Arabië en Syrië zijn het vaderland van den struisvogel, d« ga-
zelle, den leeuw, de hyena, enz.; de kameel dient hier even zoo
goed als daar tot schip der woestijn. Zelfs in de kustlanden
van Iran, Toeran en Ai'abië heerscht in weerwil van de nabij-
heid der zee, wanneer zij niet door hunne hoogte afgekoeld en
door zoet water besproeid worden, zoo als in gelukkig Arabië,
het heete en dorre klimaat. Daarentegen verblijden zich de ter-
raslanden der randgebergten van Iran, die van den Libanon en
Anatolië, waar de voorwaarden der vruchtbaarheid aanwezig
zijn, in een aanzienlijken rijkdom van plantengroei. De ver-
houdingen in het klimaat en de verschijnselen in de dieren- en
plantenwereld van den Kaukasus, van Armenië en van noorde-
lijk Klein-Azië, waar reeds E\iropesche kuituur en eene grootere
verbreiding van Europesche huisdieren begint, vonnen den over-