Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
52 KLIMAAT EN BEWERKT. NATUUR VAN AZië. § 16.
laagland (54 000 Q mijl) wordt weder in verscheidene afzon-
derlijke laaglanden verdeeld, die allen door andere zeeën be-
spoeld worden, naar andere werelddeelen zijn gekeerd en in
hunne natuurlijke gesteldheid eene buitengewone verscheiden-
heid vertoonen, ook onder elkander in niet de minste verbinding
staan en derhalve zeer menigvuldig tusschen de andere vormen
van den grond gegroepeerd zijn.
aa. Het Chinesche, aan den Stillen oceaan, naar Amerika
gekeerd, rijk besproeid en voortreffelijk bebouwd.
Ib. Het Indo-Chinesche, naar de zuidelijke eilandenwereld
gekeerd, insgelijks rijk aan water, doch moerassig en dus bij de
ligging in de heete luchtstreek ongezond en grootendeels nog on-
bekend.
cc. Het Indische (Hindostan), tusschen twee zeeën of liever
golven, wordt door drie stroomstelsels rijk besproeid en door drie
plateaulanden begrensd. Wegens de ligging op de grens der heete
luchtstreek geniet het er al de voordeden van zonder de nadeden
er van te hebben, is daarom uitmuntend bebouwd (behalve in 't wes-
ten, waar voor het eerst het steppenkarakter voorkomt) en digt
bevolkt.
dd. Het S y r i s c h-A r a b i s c h e, niet door den oceaan, maar
aUeen door de Perzische golf bespoeld, derhalve alleen middellijk
eene pelagische laagte. Terwijl het in zijne noordoostelijke helft
besproeid wordt, is het overige grootendeels eene zandwoestijn en
derhalve de overgang tot Afrika.
§ 16.
HET KLIMAAT EX DE BEWERKTUIGDE NATUUR VAN AZië.
Azië stelt bij uitnemendheid het eigenlijke kontinentale klimaat
voor. Met betrekking tot de eenheid van luchtgesteldheid staat
het in het midden der drie grootste kontinenten. Omdat de
breedte (2400 mijl, dus bijna de helft van den omtrek der aarde)
veel grooter is dan de lengte (1100 mijl) en het hoofdzakelijk
in de gematigde luchtstreek (y^ van het geheel) ligt, is er meer
eenheid van klimaat dan in Amerika, waar de lengtestrekking de
bovenhand heeft (door 4 luchtstreken); maar omdat alle vertikale