Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
48 HET CENTRALE HOOGLAND VAN AZië. § 15.
twee afzonderlijke, ondergeschikte hooglanden;
veertien terraslanden als overgangsvormen van het cen-
trale hoogland naar de
zes laaglanden (3 in *t zuiden: het Indo-Chinesche, In-
dische en Syrisch-Arabische, 1 in 't oosten: het Chinesche,
1 in 't noorden: de Siberische steppe, en 1 in 't westen :
de Toeranisehe of Boecharische steppe).
1. Het centrale hoogland, dat den stam van Azië vormt,
strekt zich in eene zamenhangende, naar het oosten in breedte
toenemende massa uit over het geheele vastland van de kusten
der Egeïsche en Zwarte zee tot aan die van den Oceaan. Zoo
als boven gezegd is, gaat het over in twee terrassen, die zoo ten
opzigte der horizontale uitbreiding als der loodregte verheven-
heid zeer van elkander verschillen.
a. Het grootere en hoogere, oostelijke terras, of het
hoogland van Achter-Azië, heeft eene gemiddelde vol-
strekte hoog-te van 8000—10 000'. Zijne uitgestrektheid be-
draagt één derde van het geheele werelddeel (266 000 []] mijl).
De randgebergten zijn in het noorden het A11 a ï-s t e 1 s e 1 met
het Da-oeris che Alpenland, in 't oosten het Alpen-
land van Mandsjoerije en China, in't zuiden de Hi-
malaja, in 't westen het Alpenland van Turkestan;
de aanzienlijkste vertakkingen zijn in 't noordoosten het berg-
land van Kamschatka, in't zuiden het bergland
van Achter-Indië.
h. Het kleinere en lagere w e s t e 1 ij k e terras, of het hoog-
land van Voor-Azië, verheft zich maar gemiddeld tot
4000' boven de zee en komt in uitgebreidheid (73 000 Q mijl)
overeen met het elfde deel van het geheele vastland en tevens
met den vlakte-inhoud der gezamenlijke Aziatische eilanden.
Dit westelijk hoogland splitst zich weder in twee ongelijke helf-
ten : het plateau van Iran en de hoogvlakte van
Klein-Azië, die door het Armenische hoogland verbon-
den zijn. Ook van hier gaat een noordelijke en een zuidelijke tak
uit: de Kaukasus en het Syrische hoogland. Het