Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERDEELING NAAE DE GODSDIENSTEN. § 11. 39
h. De Westersche of Ro om s c !i-K a t h oli eke, waar-
toe Zuid-Europa, Ierland, het eertijds Spaansche en Portuge-
sche Amerika bijna uitsluitend, de westelijke, zuidelijke en oos-
telijke deelen van Midden-Europa voor het grootste gedeelte
behooren. Haar geestelijk opperhoofd is de paus van Eome.
c. De Protestantsehe in Noord-Europa, met inbegrip
van noord- en noordoostelijk Duitsehland, Groot-Brittanje,
Zwitserland, de Nederlanden en de Vereenigde Staten van
Noord-Araerika. Zij is weder onderscheiden in L u t h e r s c h e,
Hervormde (Zwinglianen en Calvinisten), Bisschoppe-
lijke (Episcopaalsche) en P r e s b y t e r i a a n s c h e. In ver-
scheidene staten van Duitsehland vormen de belijders der Lu-
thersche en Hervormde te zamen eene Vereenigde kerk.
a. Vertakkingen der Oostersche kerk zijn de Nestoria-
nen in zuidwestelijk Azië, en de monophysitisehe kerken
(de Koptisehc in Oost-Afrika, de Armeniërs en die der Jakobieten
in West-Azië).
h. Bij de Katholieke kerk hebben zich de Vereenigde
Grieken, een gedeelte der Armeniërs en de eertijds monothele-
tische Mar O uit en (op den Libanon) weder aangesloten, die den
Paus als kerkelijk opperhoofd erkennen. De Grieken en Armeniërs
vindt men verspreid in Hongarije, GaUicië, Polen, Litthaueu.
e. Met de Protestantsehe kerk nader verwant zijn: «a. de
"VVederdoopers (Anabaptisten), waaruit zich weder eene bijzon-
dere sekte, de Mennonieten," gevormd heeft, die over Pruisen,
Engeland, Nederland verspreid is, alsmede de verschillende Baptis-
ten-sekten in Amerika, bb. Dc Hernhutters of de Broeder-
gemeente (1727 op de goederen van den graaf van Zinzendorf
in Lausitz ontstaan en nu in de protestantsehe streken van Euro-
pa en Noord-Amerika verspreid. Cf. Het gezelschap der vrien-
den of de Kwakers, dat zich van Engeland naar dc Vereenigde
Staten heeft verspreid. dd.Tic. Methodisten in Groot-Brittanje,
Noord-Amerika en de Engelsche koloniën.
4. Het Mohammedanis mus of de Islam, welks be-
lijders Muzelmannen heeten en in twee hoofdsekten, de
Sunniten en Schiïten, alsmede in eene menigte (onge-
veer 70) kleinere sekten gescheiden zijn, heeft zich van Arabië