Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
38 VEBDEELISG NAAR DE GODSDIENSTEN. § 11.
diensten; de laatste splitsen zich in het Jodendom, het
Christendom, de godsdienst van Mohammed en die
van Confucius. Slechts de kleinste helft behoort tot eene
der monotheistische godsdiensten (tot het Christendom meer
dan 330 mill., tot het Mohammedanismus ongeveer 160 mill.;
het aantal Joden, alsmede dat van de aanhangers van Confucius,
bepaalt zich elk tot 5—6 mill.).
1. Onder de polytheistische (eigenlijk pantheïstische)
godsdiensten, zijn het Brahma ïsmus en het hieruit gespro-
ten jongere Boedhaïsmus de meest verbreide (meer dan 800
mill.), de eerste in Voor-Indië, de laatste in Achter-Indië en
den Maleischen archipel, alsmede in China en Japan, in welke
beide rijken de aldaar vroeger heerschende eerediensten er door
zijn verdrongen geworden. De Mongoolsche volkeren, die het
Mohammedanismus niet omhelsd hebben, belijden het S c h a-
manendom, waarvan het geloof aan tooverij de grondslag
is. De laagste trap van het heidendom, het Fetischismus, is
de heerschende godsdienstvorm bij het Ethiopische ras.
Het Fetischismus ontleent zijn naam van het Portugesche
woord fetisso, d. i. tooverstok. Zulke fetischen zijn dan eens leven-
looze dmgen, dan weder dieren. Deze, als ook bezweringen, hou-
den de fetisch-dienaren voor werkzame toovermiddelen, waaraau
zelfs de elementen moeten gehoorzamen. Zoo zijn er bij hen men-
schen aangesteld, die moeten zorgen dat het regent, andere zijn
geestenbezweerders, enz.
2. De Joden leven onder de christelijke en mohammedaan-
sche volken over de geheele aarde verstrooid.
3. Het Christendom is in Europa de bijna uitsluitend
heerschende godsdienst en werd met de Europesche beschaving
ook naar andere werelddeelen overgebragt, eerst door katholieke,
later ook door protestantsche zendelingen. De christenheid be-
staat uit drie hoofddeelen, die elk verschillende vertakkingen
hebben.
a. De O O s t e r s c h e of Grieksche kerk in 't oosten en
zuidoosten van Europa.