Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERDEELING NAAR DE GODSDIENSTEN. § 11. 37
c. Het Arabiseh, de meest verbreide onder de Semitische
talen.
Behalve die beide hoofdtaalstammen onderscheidt men ge-
woonlijk nog vijf andere stammen :
1. Den Afrika ansehen (100 mill.) in Midden- en
Znid-Afrika.
2. Den Tataars che n 1) (meer dan 50 mill.) in Midden-
en Noord-Azië en in Turkije, w^aartoe drie volken behooren,
die, wat gestalte en kleur aangaat, zeer verschillend, maar ten
opzigte der taal innig verbonden zijn : de Turken, Tongoezen
en Mongolen (in beperkten zin).
3. Den Maleischen (25 mill.), behoorende bij het ras
van den zelfden naam.
4. Den A m e r ikaan s ch e n, verspreid over geheel Amerika.
5. Den Oe raiischen in het noordelijkste deel van Euro-
pa en Azië, alsmede in Hongarije (Magyaren).
In het algemeen verspreiden zich de talen der beschaafde vol-
keren steeds meer ten koste der veel talrijker talen der onbe-
schaafde volkeren, zoo als b. v. de meer dan honderd verschillen-
de inheemsche talen (of tongvallen?) der Amerikanen gedeeltelijk
geweken zijn voor drie Europesche: Engelsch, Spaansch en Por-
tugeesch, zoodat in eene niet al te verre toekomst de talen van
weinige beschaafde volkeren alleen heerschend zullen worden over
de aarde.
§ 11.
VERDEELING VAN HET MENSCHELIJK GESLACHT NAAR DE
GODSDIENSTEN.
Men onderscheidt polytheistische en monotheistische gods-
1) Ten onregte wordt dikwerf „Tartaarseh" en „Mongoolach" voor
identiek gehouden; het eerste heeft betrekking op de taal, het tweede op
het ras, en de naam „Tartaar" kan volstrekt niet toegepast worden op
alle volken, die tot het Mongoolsche ras behooren. De verkeerde schrijf-
wijze Tartaren is haren oorsprong verschuldigd aan eene woordspeling
van Lodewijk den Heilige, die zeide dat zij met regt Tartaren konden
heeten, want zij geleken op de booze geesten uit den Tartarus.