Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE EILAXDENGROEPEK VAK AUSTRALië. § 84 323
Laar zetel overgebragt naar de noordwestelijke, grootere groep van
den Gezelschaps-arehipel (op Rajatea).
9. De lage eilanden of de gevaarlijke archipel, be-
staande uit ongeveer 60 kleine lage koraalgroepen, maken de oos-
telijke eilandeurij in de Zuidzee uit en zijn schaars bevolkt.
10. De (12) Marqués as-eil anden of de archipel van Men-
dana, ten noorden van de vorige, bestaande uit twee vulkanische
groepen, de eigenlijke (6) Marquesas-eilanden (met slechts
6000 inw.) in't zuidoosten, en de (7) Washington-eilanden in
het noordwesten, zijn de derde groep, die door de Franschen enkel
met een staatkundig oogmerk in bezit genomen is, maar alleeu in
de kleine strafkolonie op Noekahiva wordt nog eene kleine bezetting
onderhouden. De inwoners zijn de ruwsten en wreedsten van alle
Zuidzee-eilandbewoners, bij wie het bovenmatig tatoeëren en men-
schen-eten nog voortdurend algemeen in gebruik is.
11. De (vroeger 13, door nieuwe veroveringen tot 15 vermeer-
derde) Sandwich-eilanden liggen veel noordelijker dan alle an-
deren, aan beide zijden van den noordelijken keerkring, in de zoo-
genaamde Stille zee (iu beperkten zin), als rust- en ververschings-
plaats voor de walvischvaarders en koopvaardijschepen. Zij bevat-
ten na Nieuw-Guinea de hoogste (vulkanische) bergen van het ge-
heele werelddeel (tot 13 000'), die frissche bronnen in overvloed
geven en de vereeniging van den tropischen met den Europeschen
plantengroei begunstigen. De (1843: 73000) bewoners der Sand-
wich-eilanden onderscheiden zich door hunne kunstvaardigheid,
hebben allen humie afgodendienst, met menschenoffers verbonden,
verlaten en het (protestantsche) christendom aangenomen. Het ge-
lukte den (gedoopten) koning van het hoofd-eiland Hawaii of
Owaihi (dat de hoogste bergen en de helft der geheele bevolking
bevat), door invoering der Europesche krijgskunst, de geheele groep
onder zijue heerschappij te vereenigen. In zijne hoofdstad Hono-
loeloe (10000 iuw.) heeft hij een op Europesche manier ingerigt
paleis. Dit eilaud is eene aanlegplaats voor de (1854geopende) stoom-
vaart tusschen Amerika eu China geworden.
De noordwestelijk van dc Ilawaii-groep onlangs (1857) ontdekte en, we-
gens de guano-Iagen, in naam des konings der Sandwich-eilanden in bezit
genomen eilanden zijn van belang zoo voor de scheepvaart tusschen
Noord-Amerika en Oost-Indië, als voor de walvischvangst, die sedert
eenige jaren in het noordelijk gedeelte van den Grooten oceaan zeer is toe.
genomen, omdat zich deze zeemonsters uit de tot dusverre bezochte strekeu
hebben verwijderd.