Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE EILAKDEN-GEOEPEN VAN ATJSTEALië. § 84. 521
groote eilandeil door de Engelsehen Austraal-Azië genoemd.
1. De archipel van Nieu w-Brittanje met een hoofdeiland van
dien naam, een middenmatig (Nieuw-Ierland) en verseheidene klei-
nere aan de oostzijde van Nieuw-Guinea. Deze sterk bevolkte groep
heeft den tropischen plantengroei in zijne geheele schoonheid en
volheid. Aan de noordzijde liggen de (30) Admiraliteits-eilan-
den, aan de zuidzijde een andere groep onder den naam van
Louisiade.
2. Nieuw-Gcorgië of de Salomon's archipel, teu zuid-
oosten van Nieuw-Brittanje, met eene kunstvaardige (getatoeëerde)
bevolking, wier hutten regelmatige dorpen vormen.
3. De Nieuwe He bri den, ten zuiden der genoemden, worden
ten deele door menscheneters bewoond, die ook den Engelschen
zendeling Williams doodden en opaten.
4. Het eiland Nieuw-Caledonië (60000 inw.) zuidwestelijk
van de Nieuwe-Hebriden, is onlangs (1854) door de Franschen iu
bezit genomen en tot een verbanningsoord uitgekozen, omdat het
ontoegankelijk is uithoofde der twee groote koraalriffen, die er me-
de parallel en zelfs ver aan beide einden voorbij loopen. De bemoei-
jingen der zendelingen om de menschen-etende bewoners te be-
schaven zijn tot dusverre nog mislukt.
B. De buitenste Australische ei 1 anden r e ek s
loopt van de Philippijnen zuidoostwaarts over den equator in
de rigting van Zuid-Amerika, en wordt door de Duitschers bij
voorkeur de Zuid-zee eilanden, door de Engelschen Po-
lynesië genoemd.
1. De Marianen of L a dr onen (dieven-eilanden), eene vulka-
nische groep, die binnen den noordelijken keerkring van 't zuiden
naar't noorden loopt, waar, gelijk op Van Diemensland, de oor-
spronkelijke bewoners sedert de nederzetting der Europeanen ge-
heel zijn uitgeroeid. Sedert 1856 is deze groep een ballingsoord.
2. De Carolinen, een archipel van 400—500 eilanden in 48
groepen, tusschen de Ladronen en Nieuw-Guinea in de rigting van
't westen naar 't oosten over bijna 20 lengtegraden uitgespreid,
door een groot, sterk gebouwd menschengeslacht (90000 inwoners)
bewoond, wier eigenlijk element de zee is, die hun ook bijna de
eenige dierlijke voeding levert.
3. De Mulgrave-archipel, oostelijk van de Carolinen in eene
zuidoostelijke rigting, uit groepen van lage koraal-eilanden bestaan-
de en insgelijks door flinke zeelieden bewoond.
PÜTZ, VERGEL. AARDR. 34