Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
520 DE EILANDEN-GROEPEN VAN AÜSTEALië. $ 84.
door de Cookstraat gescheiden grootere eilanden en een kleiner
(Stuarts eiland), en strekt zich uit in de rigting van 't zuidwesten
naar 't zuidoosten, en met zijn noordwestelijken uithoek tot over
meer dan 13 breedtegraden. De beide grootere eilanden hebben het
volkomenste gebergtestelsel van Australië (Australisch Zwitser-
land) met vulkaankegels (van 10 000', de Cooks-berg 12 385'),
die tot in het (7500—7800' hooge) sneeuwgewest reiken, zoodat
het bepaaldelijk op het zuidelijk eiland het karakter van een hoog-
gebergte aanneemt, dat met het volste regt den naam van Al-
pen voert. De eilanden zijn met woudboomen (vooral verschil-
lende dennensoorten) van ontzaggelijke hoogte (tot 160') zelfs
iu hunne hoogere streken bedekt. De vulkanische werkzaamheid
is op het punt van op te houden. De Britsche regering heeft
(1840) bezit genomen van deze schoone eilandengroep, die
door hare ligging in het midden tusschen Afrika, Indië en Ame-
rika bestemd is tot een middenpunt voor den wereldhandel.
De hoofdstad der kolonie is Auckland, op de smalste plaats
vanhetnoordelijk.eiland. Aande Cookstraat ligt de stad Welling-
ton, door de Nieuw-Zeelandsche maatschappij gesticht.
3. Nieuw-Guinea, op de noordelijke zijde van het vast-
land (tegenover de Carpentaria-baai) en van Nieuw-Holland ge-
scheiden door de Torres-straat (met sterke vorming van koraal-
riffen), is het grootste eiland van Australië (11000 of 13000
Q m., aau vlakte-inhoud ongeveer gelijk aan Duitschland?),
waarvan de hoogste top (Owen) zich boven de 13 000' verheft.
In het binnenland en zelfs aan de kusten is het nog weinig be-
kend, zoo dat men het getal inw. (Papoea's) niet eens bij bena-
dering kan bepalen; de Nederlandsche kolonie aan de Triton-
baai is na een kort bezit weder opgeheven.
§ 84.
DE EILANDENGROEPEN VAN AUSTRALië.
A. De binnenste Australische eilandenreeks
loopt in een hal ven cirkel van Nieuw-Guinea zuidoostwaarts
tot in de rigting van Nieuw-Zeeland, en wordt m e t de drie