Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
DB DBLE GfiOOTE AUSTRAL. EILANDEN. § 83 519
3. De kolonie West-Australië met de hoofdstad Perth aan
de Zwanen-rivier (1829 gesticht) is de minste (slechts 15 000 inw.)
gebleven. Zij is het eenige gedeelte van Australië, waarheen het
vervoer van misdadigers nog geoorloofd is. Beter slaagde
4. De kolonie Zuid-Australië met de hoofdstad Adelaide
<20000 inwoners), welvarend door het heerlijke klimaat (weshal-
ve ook de wijnbouw met goed gevolg wordt gedreven) en door den
rijkdom aan nuttige metalen.
5. In den zuidoostelijken hoek van het vastland (aan de Bass-
straat) heeft zich sedert de ontdekking der goudvelden (1854) de
kolonie Victoria (1835 onder den naam van Australia felix
«ticht) met de hoofdstad Melbourne (100000 inw.) aan de baai
Port Philips tot de eerste onder de Australische koloniën verhe-
ven (sedert 1855 ook eene universiteit) en overtreft reeds aan be-
volking (549 000 inw.) het vier maal grootere Nieuw-Zuid-Wales.
De tweede zeehaven der kolonie is Geelong (meer dan 20000
inwoners), insgelijks aan de haven Port Philips, dooreen spoorweg
«n dagelijksche stoombootvaart met Melbourne verbonden. De po-
gingen der Engelschen om in Noord-Australië volkplantingen
aan te leggen zijn met geen goeden uitslag bekroond. De militaire
post Victoria werd na 12 jaren (1849) wegens de ongezonde moe-
raslucht weder opgeheven.
§ 83.
DE DRIE GROOTERE AUSTRALISCHE EILANDEN.
1. Van Diemensland (Tasmania); dit vruchtbare eiland
is rijk in havens en water, komt in grootte (1200 Q m.) over-
een met Ceilon, en ligt ten zuidoosten van Nieuw-IIolland, waar-
van het door de Bass-straat gescheiden is.
Oorspronkelijk als misdadigers-kolonie door de Engelschen bevolkt,
is het, op de zelfde wijs als Nieuw-Zuid-Wales, weldra als eene vrije
kolonie tot bloei gekomen (90000 inw.), vooral nadat het overschot
der oorspronkelijke bewoners naar een naburig eiland (Elinders-eil.)
iu de Bass-straat verdreven was; de hoofdstad Hobart-town (18000
inwoners) heeft eene van de uitmuntendste havens der wereld, die door
■eene geregelde stoombootvaart met Sidney in gemeenschap staat.
2. Nieuw-Zeeland 1) (met 155 000 inw.) bestaat uit twee
1) Peterm. Mitth. 1860, bl. 81 en 367, kaart 6 en 14.