Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
518 VASTLAND VAN AUSTRALië. § 82.
Het getal der hierheen getogen Europeanen heeft men bij
benadering op 1 mill., dat der geheele bevolking, vraartoe ook
vele Chinezen behooren, op 2 mUl. gesehat, dus maar 12
tot 13 op de Q gedeelte der bevolking, hetwelk
niet onder Europesche heerschappij (Engelsche, Fransche, Ne-
derlandsche, Spaansche) staat, is in eene menigte kleinere sta-
ten verbrokkeld, of mist allen staatsvorm.
De voornaamste bezigheid der inwoners bestaat in de veeteelt,
vooral van schapen, die door de kolonisatie zulk eene vlugt geno-
men heeft, dat Engeland tegenwoordig jaarlijks 50 mill, pond wol
uit Australië uitvoert.
§. 82.
HET VASTLAND VAN AUSTRALië.
De Britsche regering heeft hare aanspraak op het vastland
van Australië doen gelden door het aanleggen van vijf kolo-
niën op de voornaamste kuststreken (twee aan de zuidkust).
Elke provincie van het Australische vastland en het eiland Tas-
mania heeft een parlement met twee huizen (den wetgevenden
raad en de wetgevende vergadering). De Britsche kroon heeft
een veto. Zij besturen zich zelf en bepalen hun eigen toltarief.
1. Onder deze is Nieuw-Zuid-Wales (365000 inw.) op de
zuidoostkust de oudste en tevens belangrijkste. Zij werd na het ver-
lies der Noord-Amerikaansche gewesten eerst tot eene kolonie voor
misdadigers ingerigt, maar spoedig werd er de immigratie van vrije
kolonisten mede verbonden. Sedert de ontdekking der goudmijnen
(1851) nam de kolonie zoo snel en sterk in bloei toe, dat er jaar-
lijks scharen van (meest Engelsche) landverhuizers heentrokken.
Sidney (70000 inwoners), de hoofdstad en de zetel van den gou-
verneur-generaal, aan eene uitmmtende baai (Port Jackson), is
het middenpunt van den handel en heeft geheel het aanzien eener
Europesche stad.
2. Van Nieuw-Zuid-Wales werd (1859) het noordoostelijke deel,
als afzonderlijke kolonie Queensland (25000 □ m. met 56000
inw.)afgenomen, met de hoofdstad Brisbane 1).
1) Peterm. Mitth. 1861, bl. 32, kaart 3.