Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
514 KLIMAAT EN VOOBTBRENGS. VAN AUSTR. § 80.
tweede kustgebergte, de Witte bergen of Australische
Alpen.
Door hot groote gebrek aan regen en de betrekkelijk weinig be-
teekenende hoogten van het binnenland zijn er noch eigenlijke ri-
vieren, noch in het algemeen belangrijke duurzame vergaderplaat-
sen van zoet water; evenwel heeft men in Zuid-Australië eene reeks
van zilte meren ontdekt (Torrens-meer, Gardiner-meer) 1). Zelfs
de grootste rivier van het vastland, de Murray, behoort tot de
minst ontwikkelde stroomen der aarde, daar sommige zijner talrijke
bronarmen slechts zelden de hoofdader bereiken. In den beneden-
loop gaat hij over in moerassen, zoodat slechts een verzande arm
tot aan zee komt. Bij sommige andere gaat de bevaarbaarheid slechts
zoo ver, als de vloed opwaarts dringt; zij zijn dus meer goede ha-
venbogten dan rivieren. Voor groote handelswegen van de kust naar
het binnenland, voor kultuurgebieden en nederzettingen is de vorm
der Australische rivieren, waaraan de ontwikkeling door terraslan-
den in 't algemeen ontbreekt, niet geschikt.
De eilanden zijn deels zeer laag en verheflfen zich maar wei-
nige voeten boven het water, deels stijgen zij steil tot eene aan-
zienlijke hoogte (Owaihi tot omstreeks 13000', Nieuw-
Guinea meer dan 18 000'). Onder de koraal-formatiën onder-
scheidt men : 1. de zoogenaamde Atollen of Lagune n-e ilan-
den (zie bl. 34), 2. Koraalriffen, en 3. Koraalbanken.
De meeste eilanden zijn vulkanisch van aard 2).
§ 80.
KLIMAAT EN VOORTBRENGSELEN VAN AUSTRALië.
Zoowel de eenvormigheid in den plastischen vorm van den grond,
waarvan slechts een betrekkelijk klein gedeelte tot in de streek
van den veranderlijken nederslag of zelfs van de eeuwige sneeuw
zich verheft, als de ligging van het geheele vastland binnen den
gordel van den regen , brengt noodzakelijk ook eene groote ge-
lijkvormigheid in het klimaat te weeg; nogtans heeft het kli-
1) Zie Petermann's Mitth. 1859, kaart 7, en 1860, kaart 13.
2) Schouw. I. F., Proben einer Erdbescheibung, ook verkort in zijn
werk: Die Erde, die Pflanze und der Mensch.