Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
508 PAIAGOSië. BBAZILië. § 76.
10. PATAGONië.
Ook Patagonië (d. i. het land der grootvoeters?), het in drie
wereldzeeën vooruitstekende zuidelijk einde van het Amerikaansch
vastland, heeft van drie zijden door de natuur aangewezen gren-
zen (de zee), terwijl als noordelijke grens gewoonlijk de Rio Negro,
menigmaal ook de Rio Colorado opgegeven wordt. Het wordt ver-
deeld in twee stukken, die in grootte en gesteldheid zeer ongelijk
zijn, daar de wijde ruimte in 't oosten der Andes een langzamer-
hand naar den Atlantischen oceaan hellend terrasvormig land maakt,
en daarentegen de Andes in 't westen steil dalen naar den grooten
oceaan, door welks golven de smalle kuststrook zoo verbrokkeld
is, dat een geheele archipel (de la iladre de Dios) van hooge, steije
eilandeu voor de kust ligt. Oostelijk Patagonië is eene bijna onaf-
gebroken zandwoestijn, waarin slechts roofvogels wonen, die zich
voeden met de derwaarts verdwaalde en aldaar verhongerde dieren;
westelijk Patagonië wordt ingenomen door eene meestal tot aan de
sneeuwlinie reikende, dikwerf daarboven uitstekende bergketen, wel-
ker diepe kloven tot aan zee toe met gletschers zijn opgevuld. Daar-
om moet het getal der (nomadische) bevolking hoogst gering zijn
(120000?). Er zijn lange, buitengewoon breede menschen, maar
volstrekt geen reuzen, zoo als men langen tijd gedacht heeft; alleen
de zuidelijke archipel wordt bewoond door de naar ligchaam en
geest verarmde Pe sche ra's. Het onvruchtbare land heeft tot
hiertoe nog geene Europesche mogendheid tot volkplantingen of
tot in bezitneming uitgelokt.
Door de enge, met veel klippen bezaaide straat vau Magelhaen
is van het vastland van Zuid-Amerika gescheiden het voor de kui-
tuur weinig beteekenende eiland Vuurland (1300 □ m.), welke
oceanische uitbreiding vau het vastland geenszins den rijkdom van
het zuidelijk kontineut vermeerdert, maar de zuidelijke omzeiling
bemoeijelijkt, en de schepen noodzaakt, den weg om de uit hoofde
der stormen en klippen zoo zeer gevreesde Kaap Hoorn te volgen.
Het behoort tot de poolwereld, en daar het alleen met mos bekleed
is, worden de bewoners gedwongen, op den laagsten trap der be-
schaving en buiten gemeenschap met de overige wereld te blijven
staan. De (Britsche) Falklandseilanden, zie bl. 469.
11. BKAZILië.
Het keizerrijk Brazilië, op deu grooten wereldweg naar de
Zuidzee en de Indische wateren gelegen, door de natuur grooten-
deels met een gezond klimaat en een grond vau tropische \-rucht-