Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
pakaguar. uruguay. § 76. 507
regter of zuidelijken oever van den Rio de la Plata, waar deze
zich verwijdt tot eene golf; maar toch is de haven zoo weinig toe-
gankelijk, dat zelfs de kleinste zeeschepen niet digt bij de stad
kunnen komen, cn de grootere op de opene, gevaarlijke reede moe-
ten ankeren. Onder de steden, die ver van de kust verwijderd op
de uitloopers der Andes van Chili liggen, is Cordova (25 000
inw.) de voornaamste. De wijde ruimte tusschen de kust en de ber-
gen wordt aangevuld door de Pampa's, waardoor alleen Noma-
den trekken.
8. paraguay.
.Paraguay, de eenige Zuid-Amerikaansche staat, die niet aan zee
raakt, heeft van drie kanten natuurlijke grenzen: in 't oosten en
zuiden den Parana, in 't westen den Paraguay, tot aan de zamen-
vloeijing met den Parana, maar in 't noorden en 't noordoosten
worden de grenzen verschillend opgegeven; volgens de verdragen is
het telkens eene zijrivier der gemelde stroomen. De grond is door
een buitengewonen rijkdom van planten gezegend. De (meestal katho-
lieke) bevolking vormt hoofdzakelijk de stam der Goerani, wier taal,
die reeds door de Jezuïten (ten tijde hunner theokratische heerschap-
pij in Paraguay) beschaafd is, en door het uitsluitingsstelsel onder
de regering van dr. Prancia (1816—1840) zich rein heeft bewaard,
gedeeltelijk in plaats der Spaansche taal is gekomen. Het land
heeft gelukkig weerstand geboden aan alle veroveringsplannen der
Argentijnen en is vrij gebleven van de militaire omwentelingen, die
in de overige van de Spaansche regering afgevallen landen zoo me-
nigwerf terug keerden. De zetel der regering is Asuncion (48000
inw.) op den linker oever van den Parana, de oudste stad in het
gebied van den Rio de la Plata.
9. uruguay (vroeger: banda omental).
Uruguay is, even als Paraguay, van drie zijden natuurlijk
begrensd: in 't westen door de rivier van den zelfden naam, in 't
zuiden door de la Plata-monding, in 't oosten ten minste gedeeltelijk
door den oceaan; daarentegen is ook hier de grens aan den kant
van Brazilië nog niet naauwkeurig bepaald. De gevestigde bevolking
(maar 10 op 1 □ m., in weerwil van den gewoonlijk vruchtbaren
grond) bestaat uit Gauchos (zie bl. 506). De handel is meest in
handen van Europeanen (Franschen, Engelsehen, Duitschers), die
daarom een hoofddeel der bevolking van de hoofdstad Montevi-
deo (45000 inwoners) aan de monding der Plata-rivier uitmaken.
33*