Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
506 CHILI. DE STATEN VAN DEN BIO DE LA PLATA. ^ 76.
Onder de steden is Potosi wegens de rijkste zilvermijnen van de
aarde, in weerwil van zijn verval, toch nog meer bekend dan de hoofd-
stad Chuquisaea (19000 inw.), ten westen van eene der waterschei-
dingen tusschen de Amazonen-rivier en La Plata, en dan de nog groo-
tere stad La Paz (76 000 inwoners), niet ver van het meer Titicaca,
het heilige water der oude Peruanen, en Cochabamba (40 000 inw.).
6. CHILI.
Chili, welks zuidelijk deel „de tuin der nieuwe wereld" ge-
noemd wordt, vormt eene lange (over 20 breedtegraden zich uit-
strekkende) kuststreek aan den Grooten oceaan, die, behalve den
met sneeuw bedekten hoofdkam der Andes in 't oosten, nog twee
lagere parallelketenen en een smallen, brandend heeten kustzoom be-
vat. De republiek heeft reeds spoorwegen en telegraaflijnen en is
onder de Zuid-Amerikaansche landen, waarin Spaansch gesproken
wordt, het eenigste, waar de regering zoowel voor de opbeuring
van de stoffelijke welvaart als voor de ontwikkeling des volks krach-
tig zoekt te werken. De hoofd- en universiteitsstad is Santjago
(meer dan 80000 inwoners), de havenplaats Valparaïso (d. i.
het dal van 't paradijs, 1858 voor een gedeelte afgebrand, 60000
inwoners), eene der aanzienlijkste handelsteden aan den Oceaan.
— Tot Chili wordt thans, behalve de archipel van Chiloë, ook
de geheele westelijke kuststreek van Patagonië gerekend tot aan
de kamlijn der Andes en met inbegrip der voorgelegen eilanden,
allen met rijke lagen guano.
7. DE VEREENIGDE STATEN VAN DEN KIO DE LA PLATA OF DE
ZOOGENAAMDE ARGENTIJNSCHE REPUBLIEK.
De wankelende staatkundige toestanden van dezen nooit formeel gere-
gelden bond van 14 bondsstaten zijn oorzaak, dat de opgaven van grootte
hoogst onzeker zijn, en in de verschillende voorstellingen des te meer van
elkander afwijken, dewijl dikwerf T^tagonië, dan eens geheel, dan weder
gedeeltelijk, er toe gerekend wordt. Nog minder is het getal inwoners te
bepalen, zelfs niet bij benadering, omdat alleen de bevolking van euro-
pesche afstamming, en ook deze nog maar eens (in 1821), is geteld gewor-
den, en de talrijke Indianen in geheel niet.
De kern der bevolking van dit tusschen de Andes van Chili en
den Atlantischen oceaan gelegen statenverbond wordt gevormd
door de uit de vermenging der Spanjaarden met inboorlingen voort-
gesproten Gauchos, die vreemd zijn aau alle staatkundige re-
geling.
De hoofdstad Buenos-Ayres (122000 inwoners), ligt op den