Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ECUADOR. PERU. BOLIVIA. § 76. 505
ke laatste de meesten europesche beschaviug en zeden aangenomen
hebben. Het aantal slaven is aan het afnemen, daar de uit slaven
geboren kinderen bij hunne geboorte vrij worden en de slavenhan-
del verboden is.
De steden aan en digt bij de Caraïbische zee, onder welke de uni-
versiteitsstad Caracas (50000 inw.) de voornaamste is, drijven
een levendigen handel met de meest bevolkte landen van Amerika,
de Antillen en de Vereenigde Staten; daarom onderscheidt zich
Venezuela onder de staten van Zuid-Amerika door welvaart en be-
schaviug.
2. ECUADOR.
Ecuador, genoemd naar zijne ligging onder den equator, bevat
de smalle, maar lang gerekte hoogvlakte van Quito (8000'), met
vele vulkanen, waarvan sommigen zijn uitgedoofd, anderen nog
werken, en de hoofd-en universiteitsstad Quito (76000 inwoners)
aan den voet van den vreeselijken vulkaanPichincha. Guayaquil
(24 000 inw.) aan de bogt van dien naam is de voornaamste haven
der republiek.
4. PERU.
Peru was voor de verovering door de Spanjaarden (1531) het
grootste en beschaafdste rijk van Zuid-Amerika, dat zich toenmaals
in 't noorden tot over den equator (2° n. br.) uitstrekte en in 't zui-
den nog een gedeelte van Chili bevatte. De tegenwoordige republiek
Peru loopt maar van de Amazonen-rivier tot bij den zuidelijken
keerkring en wel zoodanig dat in de noordelijke helft niet alleen
de Andes (van Pem), maar ook nog een gedeelte van het laagland
er toe behoort, in de zuidelijke helft daarentegen de breedte steeds
meer aftieemt en ten laatste beperkt blijft tot de westelijke koten
van het gebergte. Als Spaansche hoofdstad (van het voormalige
vice-koningrijk Peru) werd Lima'(100000 inwoners), de akade-
miestad van Amerika, gebouwd, met de versterkte haven Callao.
De residentie der voormalige beheerschers van Peru (der Inca's)
was Cuzco (48000 inwoners).
5. BOLIVIA.
Bolivia of Opper-Peru, naar generaal Bolivar genoemd, is
ingesloten door Peru, Brazilië en de staten van La Plata, maar
ligt nog met eene kleine strook (Atacama) I) langs den Oceaan.
1) Petermann Mitth. 1856, bl. 52 en bl, 390.
PÜTZ, VERGEL. AARDR. 33