Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
304 VEKEENIGDE STATEN VAN COLUMBIA. § 76.
den handel brengen , terwijl de westelijke staten hun rjjkdom
meer in metaal dan in de opbrengst van hun vruchtbaren, maar
verwaarloosden grond zoeken.
Deze laatsten hebben, even als Mexico, de hoofdbevolking
op de hoogvlakte, terwijl de moeijelijk genaakbare kusten
of moerassig en dus ongezond, of zandig en dus brandend heet
en dor zijn, en slechts een betrekkelijk zeer gering getal zee-
steden bevatten ; de derde streek van verschillende dezer staten
vormen de alleen door wilde Indianen bewoonde laagvlakten
van den Orinoko, de Amazonen-rivier en den La Plata.
I. DE VEKEENIGDE STATEN VAN COLUMBIA.
De Confederatie van Columbia bestaat uit 8 staten: Pa-
nama, Bolivar, Magdalena, Santander, Antioquia, Boijaca, Con-
dtnamarca, Cauca. Zij is de eenige geregelde staat in Zuid-Ame-
rika , die aan beide zeeën grenst, en omvat het noordwestelijke deel
der Andes van Zuid-Amerika en de smalle landengte van Panama.
Op de hoogvlakte van Bogota ligt de hoofdstad S. Fe de Bogota
(50 000 inwoners). Niet ver van de monding van den aan krokodil-
len zoo rijken Magdalena-stroom heeft men de versterkte haven van
Carthagena, de eenige, waardoor het land met Europa en met
de Antillen in verbinding staat; in het algemeen is de buitenlaudsche
handel van minder beteekenis, dan men van de oceanische ligging zou
verwachten. De voltooijing van den (12 m. langen) Panama-spoorweg
(1855) vau Aspinwall uaar Panama (25000 inw.) heeft deu weg van
den wereldhaudel tusschen den Atlantischen en den Grooten oceaan
merkelijk korter gemaakt en het verkeer op den isthmus heeft eene
onafzienbare vlugt te wachten met de toenemende belangrijkheid
van Californië, de openstelling van Japan voor den wereldhandel,
het toenemen der Russische nederzettingen in het Amoerlaud en in
Noord-Amerika, alsmede door de grootere toegankelijkheid van
China voor de Europeanen. Dit land van doortogt wordt sedert de
opening Tav, den inter-oceanischen spoorweg ook als weg naar
Nieuw-Holland en de Zuidzee-eilanden door kooplieden en land-
verhuizers gebruikt.
2. VENEZIIELA.
De noordoostelijkste kuststreek op beide oevers van den vele
krokodillen bevattenden Orinoko heeft eene groote verscheidenheid
van bevolking, deels blanken (Vs mül.), deels gemengden ('/j miU.),
deels Indianen, evenzeer onafhankelijke als onderworpene, van wel-