Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHE BEZITT. IN ZUID-AMER. § 76. 503
door eene smalle vallei met den anderen is verbonden. De kusten zijn
bijna ongenaakbaar; alleen bij de stad St. Eustatius (sedert 1828
vrijhaven) treft men eene goede reede aan. St. Martin. Het zuidelijk
( Va) gedeelte (met de hoofdstad F i 1 i p s b u r g) behoort aan Nederland,
het overige (2/3) aan Frankrijk. Dit bergachtig eiland heeft diep
ingesneden kusten met veilige golven. Curaçao, aan de kust van
Venezuela, groot 91/4 □ mijl met 19 000 inwoners, heeft moeijelijk
te genaken kusten en een weinig vruchtbaren grond wegens gebrek
aan besproeijing. De hoofdplaats is Willemsstad aan de St.
Anna-baai, die eene der veiligste en gemakkelijkste havens vormt.
Sedert 1828 is hier eene vrijhaven. Aruba (met 3500 inw.). Dit
aan de westkust lage en vlakke eiland is echter wegens de klippen
ongenaakbaar. Het is 7 □ m. groot en voor de helft bedekt met goud
bevattende bergen. Wat bij ons de paarden zijn, zijn daar de ezels.
De Oranjestad in het westelijk deel telt 3000 inw. Bonaire,
weinig voor de kuituur, maar zeer voor de zeevaart geschikt. Dit eiland
met dorren, hoogen kalkgrond wordt bewoond door 3110 zielen. Klein-
Curaçao, bijna gelijk met de zee, in 't oosten van Curaçao, is
onbewoond; de Avez- (Vogels-) eilanden. —Deze allen, met de
kolonie Suriname (bl. 509), zijn bekend onder den naam van
Nederlandsch West-Indië.
Nederlandsch West-Indië wordt verdeeld in twee gouvernementen:
Suriname en Curaçao. Te Paramaribo woont de gouverneur
van Suriname, dien een Koloniale Raad ter zijde staat; op Curaçao
de gouverneur van Curaçao en onderhoorigheden. Een koloniaal ge-
regtshof, welks voorzitter ook president is van het militair geregtshof,
handhaaft de wetten. Sedert 1 Julij 1863 is de slavernij afgeschaft.
§ 76.
ZUID-AMEEIKA.
Met uitzondering van het noordoostelijke kustland Guyana
bestaat het vastland van Zuid-Amerika slechts uit onafhanke-
lijke staten: o. Brazilië, twee bondsstaten, Columbia,
de Vereenigde staten van den Rio de la Plata,
c. zeven republieken: Venezuelja, Ecuador, Peru,
Bolivia, Chili, Paraguay en Uruguay; daarbij komt
nog Patagonië, dat geen geregelde staat is. De oostelijke
staten zijn zeevarende en handeldrijvende, wier hoofdbevolking
en grootere steden op de kusten langs den Atlantischen oceaan
gevestigd zijn en de produkten der dieren- en plantenwereld in