Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
502 WEST-INDlë. NEDERLANDSCHE BEZITTINGEN. § 75.
Negervolk verdeeld, zoodat voor de inboorlingen niets overge-
bleven is. De uitmuntend besproeide en zeer vruchtbare An-
tillen brengen alle koloniale waren voort, die door Negers
der bevolking) verbouwd en uit de talrijke, heerlijke havens
uitgevoerd worden.
De republiek Haïti, opeen der grootste Antillen (tevens
het schoonste en vruchtbaarste) met de hoofdstad Port au
Prince (21000 inw.), bevat het westelijk, Fransch sprekend
gedeelte van het eiland. Het oostelijk, vroeger Spaansch ge-
deelte daarvan, met de hoofdstad S. Domingo, heeft zich
na herhaalde scheiding en vereeniging met den staat Haïti
ten laatste (1861) weder aan zijn voormalig moederland, Spanje,
onderworpen. Van de drie andere Groote Antillen behoort
Cuba (1 /j mill, inw.) met den besten grond en de uitmun-
tende haven Havanna (180 000 inwoners), alsmede Porto
Kico (met de stad St. Juan) aan de Spanjaarden, Jamaica
(met de stad Kingstown) aan de Engelschen.
Onder de Kleine Antillen is het zuidelijkste, Trinidad
(84000 inw.), het belangrijkste wegens zijne bevaarbare rivieren,
uitmuntende havens en als de sleutel van de Mexicaansche golf.
Het behoort, even als de meeste kleine Antillen, aan de
Engelschen; de Franschen hebben alleen Martinique (136000
inw., waaronder 75000 slaven), Guadeloupe en eenige kleinere
eilandjes; de Denen drie kleine eilanden (St. Croix, St. Thomas,
St. Jean, ziebl. 447); de Zweden: St. Barthelemy (zie bl. 443).
Ook de noordoostelijk van Cuba gelegen groep der lage, onvrucht-
bare Bahama-eilanden (35 000 inw.), arm aan water, is door
de Engelschen in bezit genomen, nadat zij lang door de Spanjaar-
den was verlaten. Tot deze behoort het door Columbus ontdekte
eiland Guanahani, dat hij S. Salvador noemde.
De Nederlanders bezitten hier: Saba, 1/2 □ mijl groot, hoog
en bergachtig, bijna niets meer dan eene rots, dus een waar Gibral-
tar. De (1830) bewoners zijn voor de helft blanken. St. Eusta-
tius (1 Dm.), tellende 2000 inwoners, die zich bezig houden met
de teelt van koffij, tabak, suiker, katoen, enz. Dit vulkanische
eiland, waar men geen rivieren of beken en toch vruchtbaren grond
heeft, bestaat uit twee steile bergen, van welke de zuidoostelijke een
uitgebrandevulkaanis, die het eenige water van het eiland bevat, en