Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
500 CENTKAAL-AMEEIKA. § 75.
2. BE VEREEXIGDE SIATEN VAX CEIflRAAL-AMEEIKA.
De oceanische isthmus van Centraal-Amerika bestaat uit een
hoogland vau binnen, dat, doorsneden door enkele bergketenen,
aan de randen (tot 12000') hooge vulkaantoppen heeft, en terrasvor-
mig naar de vlakke, ongezonde kustzoomen aan beide zeeën daalt.
Geene streek van Amerika getuigt meer van den vulkanischen
aard des gronds, zoo door vreeselijke uitbarstingen der vuurspu-
wende bergen als door verwoestende aardbevingen, dan het hoog-
land van Midden-Amerika, aan welks randen hooge vulkaantoppen
uitsteken; zoo werd in de vorige eeuw Oud-Guatemala, en 1854
S. Salvador door eene aardbeving geheel verwoest; de streek van
S. Salvador heeft wegens de menigvuldige aardbevingen den naam
van „hangmat" ontvangen. — Evenals de geheele isthmus door zijne
ligging tusschen de beide grootste oceanen het voornaamste land
der wereld voor den doortogt is geworden, vooral sedert de kolo-
nisatie van Californië, scheen in het bijzonder het meer Nicaragua
in verbinding met de natuurlijke afwatering (S. Juan-rivier),
die het zich gebaand heeft naar de Caraïbische zee, tot een water-
weg tusschen de twee oceanen geschikt te zijn, waarop vijf wereld-
deelen hunne schatten zouden ven-uilen; maar wegens de aanzien-
lijke kosten heeft men liever, behalve den Panama-spoorweg, een
tweeden inter-oceanischen spoorweg (namelijk door Honduras) wil-
len aanleggen (1858).
Onder Centraal-Amerika verstaat men in beperkten
zin de voormalige confederatie der Staten: Guatemala, Hon-
duras, S. Salvador, Nicaragua en Costa-Rica, die
in 1840 in verscheidene deelen is gesplitst; in uitgestrekten zin
rekent men er toe Britsch Honduras en het Mosquito-
gebied.
De vijf republieken van Centraal-Amerika zijn verdeeld over
drie groepen van het hoogland: 1. het hoogland van Guatemala
(5000'hoog), in het noordelijk deel door bergketenen doorsneden;
in het zuidelijk deel, waar naast de verwoeste stad Oud-Guatemala
de hoofdstad Nieuw-Guatemala (60000 inw.) ontstaan is, steken
eene rij vulkanische toppen uit; 2. het hoogland van Honduras
(3000—4000') met de hoofdstad Comayagua (18000 inw.?),
waarvan zich zuidwestelijk de hoogvlakte S. Salvador afscheidt;
3. het hoogland Nicaragua met het tafelland van Costa-Rica;
op het eerste ligt het meer van Nicaragua, uit welks midden