Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
IDDDEN-AMERIKA. § 75. 499
§ 75.
MIDDEN-AMEEIKA.
I. HET KEIZERRIJK MEXICO.
Mexico is ook na de vermindering van zijn gebied (meer dan
Yj) in den laatsten tijd nog altijd, naast de Vereenigde staten
van Noord-Amerika en Brazilië, door zijne ligging, die even
gunstig is voor den handel met Europa als met Azië, door
de groote steden, die hier digt bij elkander liggen, en door
buitengewonen rijkdom aan metalen (zilver) de aanzienlijkste
staat van het westelijk halfrond. Door de gesteldheid van den
grond en van de kusten aan de zee vreemd geworden, bestaat het
uit eene koude hoogvlakte met gematigde terrasvormige ran-
den, die sterk bevolkt zijn, en twee warme, vochtige kust-
streken, vruchtbaar in tropische voortbrengselen, maar ongezond
(gele koorts).
Topographie.
Op de eenvormige hoogvlakte liggen zoowel de fraai en regel-
matig gebouwde hoofdstad Mexico (1858: 205000 inwoners), de
geleerde stad van het voormalige Spaansch-Amerika en het mid-
denpunt van den Mexicaanschen handel, als de meeste steden
van den tweeden rang: la Pu eb la, (185000 inw.), de oudste
Europesche stad op het vastland van Amerika, Guadalaxa-
ra (90000 inw.), Oaxaca, S. Louis Potosi (40000 inw.),
de twee laatste digt bij de zilvermijnen. Aan den smallen kustzoom
langs den Grooten oceaan vindt men eene rij van de schoonste
havens, geschikt om de grootste schepen op te nemen, en toch
is zelfs de .uitmuntendste onder dezen, Acapulco, tot hiertoe
weing bezocht; want des zomers woeden hevige stormen op de kus-
ten, die men dan slechts met gevaar kan naderen. De vlakkere en
meer uitgestrekte, maar zeer ongezonde kuststreek aan de Mexi-
caansche golf is met lagunen en klippen omgeven en heeft geen
inham van eenige beteekenis; de havens (Vera-Cruz, Tampico) zijn
niets nieer dan onveilige, aan alle stormen prijsgegeven reedea,
sommigen alleen landingsplaatsen.
De Mexicaansche oudheden: tempels, priesterpaleizen, offerpi-
ramiden, grafplaatsen, pyramidale en kegelvormige gebouwen, met deels
convexe, deels platte zijvlakken, vindt men vooral in Zuid-Mexico, zoowel
iu de nabijheid van de golf van Mexico als van die van Tehuantepec.