Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE WESTEL. STATEN VAN NOOHD-AMER. § 74. 497
i. Jowa tusschen Mississippi en Missouri.
k. Missouri, op beide oevers van zijn beneden-loop, met St.
Louis (160000 inw., van welke % Duitschers), iu de nabijheid
van de zamenstrooming met den Mississippi, daarom het midden-
punt van eene buitengewoon drukke binnenvaart (met 600 groote
stoombooten) en van het verkeer in de westelijke deelen der Ver-
eenigde Staten, waar alle groote spoorlijnen bijeenkomen. De lig-
ging der stad in het middeu van het Mississippi-dal, dat onuitput-
telijke schatten aan hout, steenkolen en metalen (vooral ijzer) be-
zit, cn bloeijend is door landbouw en veeteelt, zal haar welligt eens
tot de hoofdstad'der geheele nieuwe wereld maken.
1. Minesota, het brongebied van den Mississippi, tusschen den
Missouri van den eenen, het Boven-meer en den Mississippi aan
den anderen kant, midden tusschen de beide oceanen, het noor-
delijkst gelegene kultuurland der Unie en tegenwoordig het hoofd-
doel der noordwestelijke verhuizing. Aan deu Mississippi, tegen-
over de uitwatering van de Minesota-rivier, ligt de hoofdstad St.
Paul, de „handels-sleutel" in 't noordwesten.
m. Kansas, genoemd naar eene gelijknamige zijrivier van den
Missouri, door Indianen bewoond, en wel gedeeltelijk door inboor-
lingen, die meestal van den oostelijken oever van den Mississippi
daar heen getrokken zijn, gedeeltelijk door nomaden-stammen (in
het binnenland en in 't westen). Onder de nieuwe nederzettingen
is er geene, die eene zoo snelle vlugt genomen heeft als de iu 1857
gestichte stad Humboldt.
u. Californië, hetgoudrijke kustland aan den grooten oceaan,
heeft tevens overvloed van uitmuntend timmerhout, eeu vrucht-
baren grond, bevaarbare rivieren in het binnenland, goede havens
en eene uitmuntende ligging voor den handel, heeft dus alles wat
noodig is voor een krachtig ontluiken van landbouw, veeteelt en
nijverheid. De hoofdstad St. Francisco, aan eene fraaije golf,
1848 nog een dorp, telde 1860 reeds meer dan 56 000 inw. (van alle
rassen, zoodat geen punt der aarde een zoo bont cthnologisch
schouwspel aanbiedt); zij is de voornaamste havenplaats en de aan-
zienlijkste handelsstad op de geheele westkust van Amerika, waar-
van de uitvoer niet onderdoet voor dien van New-York,
O. Oregon, het gebied van de Columbia- of Oregon-rivier, aan
welker monding het fort Astoria ligt.
Van de westelijke staten houden alleen nog Arkansas, Tennes-
see, Kentucky en Missouri slaven.