Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
496 be westel. staten van noord-amerika. § 74.
k. Texas (genoemd naar een stam Indianen), de grootste van
alle 35 staten (II171 □ ni. maar nog geen 2/3 mill. inw.).
0. De 14 Westelijke staten, waarvan sleehts Californië en
Oregon aan de zee raken, zijn in de laatste 20 jaren buitengewoon
snel toegenomen en tot bloei gekomen. „Zij vormen de eigenlijke
koomsehuren van Noord-Amerika en hebben voor den overvloed aan
voortbrengselen gemakkelijke wegen, naar het noorden de meren,
naar het zuiden den Mississippi, naar het oosten den Hudson en de
kanalen op New-York. Buitendien loopt juist in westelijk Noord-
Amerika het meest de verbazende vlugt in 't oog, die de middelen
van verkeer van onzen tijd aan den handel geven".
a. Arkansas, doorstroomd door de gelijknamige zijrivier van
den Mississippi en daarnaar genoemd.
h, Tennessee (meer dan 1 mill, inw.)
c, Kentucky (meer dan 1 mill, inw.) met Louisville (08000
inw.) aan den Ohio, in den zoogenaamden tuin van Kentucky.
d, Ohio, tusschen de rivier van dien naam en het meer Erie
(21/3 mill, inw., de meest bevolkte van alle staten ten westen van
het Alleghany gebergte), met de stad Cincinnati (161000 inw.)
het middenpunt van het binnenlandseh verkeer, eu wegens de inrig-
tingen van wetenschap en liefdadigheid „westelijk Philadelphia"
genoemd. Cleveland (43000 inw.).
e, Michigan tusschen het Boven-, Huron- en Michigan-meer,
op beide oevers van dit laatste water, met de stad Detroit (45000
inwoners).
/. Indiana (meer dan iVi mill, inw.) in het zuiden van het
Michigan-meer, een prairie-staat, even als
g. Illinois (ly^ mill, inw.) in 't zuidwesten van het evenge-
noemde meer, waaraan de stad Chicago (109 000 inw.), de voor-
naamste koorn- eu houtmarkt der wereld, ligt. Door dezen in den
jongsten tijd snel opgekomen staat (met loodmijnen) loopt de hoofd-
weg voor den handel naar het wasten van Amerika. In Chicago
komen niet minder dan 17 spoorwegen te zamen (500 Duitsche
mijlen lang), die allen door graanrijke streken loopen. Het Illinois-
en Michigan-kanaal opent voor deze markt ook eene watergemeen-
schap met den Mississippi en daarom ook met de zee, waarvan de
stad 200 mijlen verwijderd is. „Zij ligt midden in het binnenland
en heeft toch het meeste belang bij den oceaan".
h. Wisconsin ten westen van het Michigan- en ten zuiden van
het Boven-meer, met Madison en Milwaukee (45000 gedeel-
telijk Duitsche inw.).