Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE ZUIDOOST. EN ZÜIDEL. STAT. VAN NOOBD-AMEE. § 74. 495
hington (61000 inw.), de hoofdstad der Unie en de zetel van het
kongres (op het kapitool) en den president.
4. De 10 zuidoostelijke en zuidelijke (slaven-) staten,
waarvan de vijf eersten aan de oostkust (aan den Atlantischen oce-
aan) , de vier laatsten aan de golf van Mexico liggen, de zesde een
tusschen deze golf en den Atlantischen oceaan ver uitstekend schier-
eiland vormt. Daar in het zuidoosten de moerassige en aan overstroo-
ming blootgestelde grond vooral voor rijstbouw, in het zuiden de
rijke alluviaal-grond voor het aankweeken van suikerriet, en het heu-
velachtige land in het midden voor den aanbouw van katoen en ta-
bak uiterst geschikt is, wordt hier veel werk gemaakt van de plant-
aadjes, maar niets gedaan in industrie en zeer weinig in den handel.
a. b. De beide Virginiën, genoemd ter eere van koningin Eli-
zabeth (1 i/j mill, inw.), met Richmond (38000 inw.), de hoofdstad
der Verb. Staten. Sedert het einde van 1862 is West-Virginië of
Kanawha als staat in de Unie opgenomen, en men onderscheidt
sedert dien tijd Oost- en West-Virginië, waarvan het laatste (met
slechts 13000 slaven) tot de Uniestaten, het eerste (met '/, mill,
slaven) tot de Geconfedereerde staten geteld wordt.
e. Noord-Carolina (voor de scheiding genoemd naar Karei
IX), zonder goede havens.
d. Zuid-Carolina, de eenige staat, waar het getal der slaveu
grooter is dan het getal blanken, met de haven Charleston
(40000 inw.).
«. Georgië (genoemd naar koning George II, op wiens bevel
1732 Georgië van Carolina gescheiden werd), met de haven Sa-
vannah.
/. Florida (op het feest Pascua florida, d. i. Palmzondag ont-
dekt).
g. Alabama (genoemd naar een stam Indianen) met Mobile
(29 000 inw.), katoenmarkt.
h. Mississippi.
i. Louisiana (genoemd naar Lodewijk XIV) met Nieuw-Or-
leans (168000 inw.), aan den Mississippi, niet ver van den mond,
de volkrijkste stad in het zuiden der Unie, daar zij de uitvoerhaven
voor de voortbrengselen van het grootste Noord-Amerikaansche
stroomgebied is, welks grootste helft in vruchtbaarheid door wei-
nig landen der aarde overtroffen wordt, en welks schatten aan hout,
(niet diep liggende) steenkolen en metalen (lood, ijzer, koper,
zink) onuitputtelijk zijn. Hier wordt bijna de helft (l'/j mill, balen)
van het voor den uitvoer bestemde katoen geladen.