Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
494 DE MIDDENST. VAN NOORD-AMERIKA. § 74.
Boston (178000 inw.), de wieg der Unie en de hoofdzetel van dea
Amerikaanschen ijzerhandel (tot zelfs in Oost-Indië), alsmede de
belangrijke fabriekstad Lowell (37000 inw.).
e. Connecticut, besproeid door de rivier van dien naam en
daarnaar genoemd, met New-Haven (39000 inw.).
/. Rhode-Island, de kleinste „staat" (slechts 49 □ m.) der
Unie, met Providence (50000 inw.).
2. De 5 Middenstaten op de oostzijde:
a. New-York (genoemd naar den hertog van York, den broeder
van Karei II), door (volstrekte) bevolking (3% mill.), handel en
welvaart de eerste onder alle staten, met vele aanzienlijke steden:
New-York (805000 inw.) aan de monding van den (door het Erie-
kanaal met de groote meren verbonden) Hudson, de eerste handels-
stad van Amerika en na Londen de eerste der wereld; tegenover haar
ligt op Long-Island de stad Brooklyn (met Williamshaven, 266000
inwoners); verder Albany (62000inw.) aan den Hudson, Buffa-
lo (81000 inw.) aan de uitwatering vau het meer Erie doormiddel
van de rivier Niagara, Rochester (48000 inw.) en Newark
(72000 inw.), dat door spoorwegverbindingen naar alle zijden en
door industrie spoedig in bloei toenam.
b. New-Jersey heeft eene aanzienlijke nijverheid in metaal,
maar geen havens.
c. Pennsylvania, d. i. het woud des Kwakers Penn (bijna 3
mill, inw., dus na New-York de meest bevolkte staat der Unie), met
Philadelphia (563 000 inw.)aan den Delaware-stroom, niet vet
van den mond, de tweede stad van Amerika, zich onderscheidende
door fabrieken, letterkundige en liefdadige inrigtingen, en Pitts-
burg (49000 inw.) aan den Boven-Ohio, in het midden van eene
onuitputtelijke steenkolen-streek („Amerikaansch Birmingham").
d. Delaware, aan de golf van dien naam (aldus genoemd naar
een door storm derwaarts gevoerden Lord Delaware), het oostelijk
deel van een schiereiland tusschen de Chesapeakebaai en den At-
lantischen Oceaan, met Wilmington.
e. Maryland (aldus genoemd ter eere van koningin Henriette
Maria, gemalin van Karei I),' op beide kusten van de Chesapeake-
baai, met de groote handels- en universiteitsstad Baltimore
(212000 inw.), de derde stad der Unie, niet ver van de Chesapeake-
baai. De beide laatste staten houden slaven, wier getal nogtans
steeds afneemt.
3. Het Bondsdistrikt Columbia (naauwelijks 3 □ m.) staat
onder de onmiddellijke regering van het kongres en bevat Was-