Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
492 VEREENIGDE STATEN VAN NOOBD-AMEKIKA. ^ 74.
ste behoort ook het (aan steenkolen rijke) eiland Cap-Breton.
d. De eilanden New-foundland (bedekt met eene menigte
kleine en groote meren) en Prins Eduard.
e. De kleine, doch sterk bevolkte (1 □ m. met 11000 inw.~i
Bermuda-eilanden (genoemd naar den ontdekker) in het oos-
ten der kust van Noord-Carolina. Door het maken vau groote kos
ten om ze te bevestigen heeft de Engelsche regering te kennen
gegeven welke waarde zij hecht aan het bezit van deze zoo onaan-
zienlijke groep koraal-eilanden als punt voor den handel en het krijgs-
wezen en als ballingsplaats voor misdadigers.
2. DE VEEEENIGDE STATEN VAN NOOBD-AMEKIKA.
De oostelijke kuststreek van Noord-Amerika heeft alles wat
noodig is om zich aanzienlijk te ontwikkelen: eene gematig-
de luchtstreek , waterrijke rivieren, vruchtbare vlakten, kusten
rijk aan havens, en een kleinen afstand vau de oude wereld,
de bron der beschaving voor de nieuwe wereld. De zuidelijke
helft van Noord-Amerika vereenigt eene groote vruchtbaarheid
van den grond met rijke schatten van twee belangrijke delfstof-
fen (ijzer en steenkolen) en met eene gelukkige verdeeling der
natuurlijke en kunstmatige middelen van gemeenschap. Deze
zamenloop van alle voorwaarden voor de ontwikkeling der kui-
tuur en den nationalen rijkdom heeft reeds nu de Unie tot den
beschaafdsten, bevolktsten en magtigsten staat van het weste-
lijk halfrond en tot eene handelsmogendheid van den eersten
rang verheven. Hij heeft door zijn wereldstand een hoogst be-
langrijk voorregt boven de zeevarende mogendheden van Eu-
ropa, omdat zijne kusten door de beide grootste oceanen be-
spoeld worden, die weldra door een spoorweg zullen worden
verbonden, om aan deu met reuzenschreden toenemenden over-
vloed van produkten ook een afvoer naar het westen te ver-
schaifen. Over de westelijke staten zie bl. 496.
De „Unie", welker bevolking sedert de eerste telling in 1790
(3 929 328 inw.) achtmaal grooter is geworden, bestaat thans
uit 35 staten, 1 distrikt en 7 territoriën, die, gelijk Zwitser-
land, een verbond met eene gemeenschappelijke grondwet uit-