Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
491 BKITSCH NOORD-AMERIKA. § 74.
handen heeft en die handhaaft door aangelegde forten en faktorijen.
Sedert de ontdekking van het nieuwe goudland aan de Fräser- en
Thompson-rivier (1858) is het geheele gebied aan gene zijde van de
Rocky-mountains (Rotsgebergte;, met inbegrip van het Van Cou-
ver's eiland, van het gebied der Kompagnie gescheiden en als twee
afzonderlijke koloniën: "Van Couver's eiland en Britsch-Co-
lumbia, regtstreeks onder de kroon gebragt, en sedert 1862 is ook
weder van Britsch Columbia de kolonie Stekin gescheiden, die ten
noorden reikt tot 62^ en ten zuiden en zuidwesten door de Russi-
sche bezittingen begrensd wordt. De kolonie Britsch Columbia is
met betrekking tot het klimaat zeer gunstig gelegen om bezet te
worden door Europesche volkplanters; zij is ten minste gedeeltelijk
hoogst geschikt voor de aankweeking van Europesche veldvruch-
ten, bezit uitgestrekte wouden, rijke kolenlagen en visscherijen.
Zij is de eenige Britsche bezitting (met Stekin) aan den Grooten
oceaan, en daarom de natuurlijke weg van den Engelsehen handel op
deze zee; zij ligt tegenover de digt bevolkte Achter-Aziatische rij-
ken China en Japan, die zich thans beginnen te openen voor den
Europeschen handel, en op de zelfde breedte als het Russische ge-
bied aan den Amoer, waarmede zij des te beter kan wedijveren,
omdat hare havens het geheele jaar door vrij zijn van ijs. — Het
Van Couver's eiland heeft eene reeks uitmuntende havens, vooral
de Esquimalthaven aan de zuidelijke punt, die aan de westkust van
Noord-Amerika alleen door de havens van Acapulco en San Fran-
cisco geëvenaard worden, met een grooten voorraad van kolen en
scheepstimmerhout.
b. Canada (tot 1841 in Opper- [West-] en Neder- [Oost-] Ca-
nada verdeeld) was (voor 1763) Fransch, en nog is bijna de helft
der ingeboren bevolking van Fransche afkomst. De oude hoofdstad
Kingston (10000 inwoners) ligt aan de uitstrooming van de St.
Laurens-rivier uit het meer Ontario, en de havensteden Montreal
(101000 inwoners) en Qu ebec (62000 inwoners) aan de zelfde ri-
vier. De nieuwe hoofdstad is Ottawa aan de rivier van dien naam,
in de nabijheid der vermaarde CAaudière-'wa.teTfaUen, die in trotsch-
heid alleen door den Niagara overtroffen worden; over den schui-
menden afgrond is eene hangende brug gelegd, die Opper- en Ne-
der-Canada verbindt.
c. De schier-eilanden a. Nieuw-Brunswiuk (bijna niets dan
één woud) met de stad St. John (30000 inw.) en b. Nieuw-
Sohotland (vroeger Acadië) met de haven Halifax (30000 in-
woners) zijn door eene "smalle landengte verbonden. Tot het laat-
32*