Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
490
BKITSCH NOORD-AMERIKA. § 74.
VLAKTE-IN-
HOUD IN □
GEOGR. M.
683
7 700
INWONERS.
y5
/s
mill.
3 300 2 „
2 819 "
191 '/20 "
% 9000
2 830 1/ /l 2 m
24300 vi 00 »
De Britsche bezittingen in West-
Indië.........
De Britsehe in Midden- en Zuid-
Amerika........
2. De Spaansche bezittingen, met
inbegrip van het in 1861 terug
gekregen St. Domingo. . ,
3. De Fransche bezittingen .
4. De Deensche bezittingen (de kust
van Groenland en de drie Antill.)
5. Het Zweed. eil. St. Barthelemy.
6. De Nederlandsche bezittingen .
7. De Russische bezittingen. . .
§ 74.
NOORD-AMERIKA.
Behalve de Russische nederzettingen aan de onvrucht-
bare noordwestkust en op de Aleoetische eilanden, en de Deen-
sche vestigingen op de westkust van Groenland, wordt
Noord-Amerika door de groote merengroep in twee stukken
verdeeld, waarvan het kleine, noordelijke aan Engeland behoort
en het groote, zuidelijke den grootsten onafhankelijken „bonds-
staat" uitmaakt.
BRITSCH NOORD-AMERIKA.
Britseh Noord-Amerika strekt zich van den Atlanti-
schen tot den Grooten oceaan uit, bestaat in 't noorden en 't
noordoosten uit eene menigte gedeeltelijk nog ondoorzochte
eilanden en schiereilanden, in 't zuiden en zuidwesten uit een
verbazend laagland met eene bijna onafgebroken keten van bin-
nenzeeën , in 't westen uit bergland en hoogvlakte, en bevat:
a. De Hudsonsbaai-landen (Labrador er onder begrepen),
die alleen middellijk tot de kroon behooren, terwijl de (onder
Karei II opgerigte) Hudsonsbaai-kompagnie niet alleen den
winstgevenden handel in pelterijen, maar ook de heerschappij in