Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
bevolking van ameeika. § 72. 485
2. De Europeanen of de blanken (30 mill.?) zijn niet
alleen door hun aantal (Yg der geheele bevolking), maar vooral
door hunne beschaving en meerdere bedrevenheid in de krijgs-
kunst bijna overal (met de enkele uitzondering van den Neger-
staat Haïti) het overwegend bestanddeel der bevolking gewor-
den. Hoofdzakelijk hebben de westelijke deelen van Europa,
het Iberische schiereiland en de Britsche eilanden, als het digtst
bij de nieuwe wereld gelegen, ondernomen om haar te onder-
werpen, te beschaven en tot het christendom te bekeeren.
Daarom is in Zuid- en Midden-Amerika het Romaansche (vooral
het Spaansche, in Brazilië het Portugesche), in Noord-Amerika
het Germaansche (vooral het Britsche, in enkele streken ook
het Duitsche) taai-element doorgedrongen.
Slechts ia die landen, waarin reeds voor de verovering eene hoogere
beschaving voorhanden was, hebben zich de inlandsche talen staande ge-
houden (vooral de Qaichua-taal in de hoog-gebergten van den equator tot
aan den zuidelijken keerkring, de taal der Azteken in het hoogland van
Mexico, de Cree-taal onder de Indianen van Noord-Amerika).
Deze verdeeling naar volken komt overeen met de kerke-
lijke, daar in Midden-en Zuid-Amerika de katholieke, in
Noord-Amerika de protestantsche kerk het overwigt heeft, of-
schoon men in Noord-Amerika de meest verschillende christe-
lijke belijdenissen aantreft; de eerediensten der inboorlingen
zijn bijna overal door de Europesche verdrongen.
3. De uit Afrika ingevoerde Negers en de van hen afstam-
mende , deels onvermengde, deels gemengde (Mulatten) bevol-
king, (28 mill., dus bijna der geheele bevolking) zuchten
voor het grootste gedeelte (y,) nog in slavernij; slechts (vooral
in de noordelijke deelen der Vereenigde Staten, en in Midden-
Amerika) kan als vrijgelatenen beschouwd worden. Op Haïti
hebben zij zelfs een zelfstandigen negerstaat gesticht. Het zui-
den der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, de Antillen
en Brazilië zijn de hoofdlanden, waar de slavernij nog bestaat;
het kleinste getal negers vindt men in de eertijds Spaansche
landen.