Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
484 BEVOLKING VAN AMEEIKA. § 72.
plaats van de kolossale diergestalten van Afrika en Zuid-Azië den
tapir, den jaguar, de lama, en de in Zuid-Amerika vooral te huis
behoorende luiaards, miereneters, vledermuizen; ook het apenge-
slaeht schijnt hier op den laagsten trap van organische ontwikke-
ling te staan (de soorten met lange staarten). Noord-Amerika daar-
entegen heeft ten gevolge van zijn meer kontinentaal karakter eeni-
ge krachtige dieren (buffels, eland, beren).
Ook de mensch, de oorspronkelijke bewoner van Amerika, ver-
loochent geenzins den invloed eener overwegende plantaardige na-
tuur door zijn flegmatisch-zwaarmoedig temperament, zijne onge-
schiktheid voor langdurigen, harden arbeid, wat aanleiding gaf
tot de invoering van Afrikaansche negers uit de oude wereld. Daar-
om zijn ook de oorspronkelijke inwoners grootendeels tot op den
huldigen dag op den laagsten trap van beschaving, dien van het
jagersleven, blijven staan (bl. 486).
§ 72.
DE BEVOLKING VAN AMERIKA.
De bevolking van Amerika wordt geschat op ongeveer 74
mill., en is, met uitzondering van Australië, zoo wel absoluut als
relatief onder alle werelddeelen de geringste (100 op 1 □ m.).
Dewijl Amerika even toegankelijk is voor alle drie de deelen
der Oude wereld, zijn hier vier verschillende rassen in de be-
volking : Oorspronkelijke bewoners van het Amerikaansche
ras, die overal aan het uitsterven zijn, vreemden zoowel
uit het Kaukasische als uit het Ethiopische ras, dus blanken
en zwarten in groot getal, en eenigen ('/^ mill.) van het Mon-
goolsche ras (Eskimo's, Groenlanders); nergens is de vermen-
ging der rassen zoo sterk als hier (bl. 37).
1. De oorspronkelijke inwoners (13 mill.?) worden nog
weder in vele honderden, zoo naar taal als dialekt verschillende
stammen verdeeld.
De Eskimo's inde poollanden, de Athabaska's en de Algonki-
nen In het overige Britsch-Noord-Amerika, de Irokesen aan de Cana-
dasche meren, de Azteken in Mexico, de Karaïben aan den Orino-
ko, de Incas in Peru, de Gnarani in Brazilië, de Patagoniërs
in de naar hen genoemde steppen nemen de grootste ruimte in.