Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
482 BEWERKT. NATUUR IN AMERIKA. § 71.
in den dampkring in de zelfde mate, als de warmte-uitstraling
der vlakten zonder plantengroei de tropische hitte in Afrika
verhoogt (bl. 15 5).
Vergelijkt men in het bijzonder het klimaat van Noord-Amerika
met dat van Europa, dan vindt men daar ten oosten van het Rots-
gebergte onder de zelfde breedtegraden eene veel kleinere gemiddel-
de jaarlijksche warmte cn een veel grooter onderscheid tusschen de
winter- en zomertemperatuur dan in Europa: de Hudson, op de
zelfde breedte als Rome, is jaarlijks ongeveer 3 maanden bevrozen.
Daarentegen hebben Philadelphia en Cincinnati de zelfde zomertem-
peratuur als Napels en Rome. Dit onderscheid, een gevolg der
wijde uitgestrektheid van het Amerikaansch vastland in de koude
luchtstreek en het gebrek aan bergen, die tegen de ijskoude winden
van 't noorden beschutten, neemt zoo wel in de rigting van 't wes-
ten naar 't oosten, als van 't zuiden naar 't noorden regelmatig toe.
Tegenover dit zoo sterk uitkomend vastland-klimaat van 't oosten
(zoo als in Europa en Azië) staat een bepaald kustklimaat met
zachte winters en koele zomers langs de kust van den Stillen oceaan.
De overrijke besproeijing, verbonden met de sterke voch-
tigheid van den dampkring, waaraan de kustlanden, die het
meest aan de zeelucht bloot staan, meer deel nemen dan het
binnenland, brengt den weelderigsten plantengroei voort
welke niet onderdoet voor dien van den Indischen archipel
Daarbij is deze weelderige plantengroei over bijna het ge
heele werelddeel verspreid, waarin men geene woestijnen
aantreft, zoo als in Azië en Afrika. Terwijl tusschen de keer
kringen de landengte vau Midden-Amerika den tropischen plan
tengroei in zijne grootste volheid en pracht ten toon spreidt
en het gebied van den Amazonenstroom de volmaaktste en
verscheidenste palmsoorten kan aanwijzen, steekt in de noorde
lijk gematigde zone (vooral in Oregon) de „koning der denneu
(die eene hoogte bereikt van 300') boven alle boomsoorten dei
aarde uit. Zelfs zulke planten, die in Europa onder de hees
ters en struiken voorkomen, worden in Amerika (Brazilië) boo
men, en de steppen zijn niet zonder planten, gelijk in Azië en
Afrika, maar met wijd uitgestrekte aloude wouden bedekt, die
niet het eentoonig aanzien der Europesche bosschen met hunne