Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
480 KITIEREN VAN ZUID-AMERIKA. § 70.
meest verwijderde kust. Met haar midden- en benedenloop behooren
zij tot het laagland en stroomen allen, ofschoon in verschillen-
de rigtingen, naar den Atlantischen oceaan.
1. De Magdalena-r i vier (met deCauca) naar het noorden.
2. Naar het oosten de Orinoko en de hiermede door den
Eio Negro enden Cassiquiare verbondene Amazonen-rivier
of (in den bovenloop) Maranhon, het omvangrijkste stroom-
gebied der aarde, waar de grootste zijrivier (in den bovenloop
Eio Grande, in den benedenloop Madeira genaamd, d. i.
stroom der wouden) nog alle stroomen van Europa overtreft.
De Amazonen-stroom loopt bijna over de geheele grootste
breedte van Zuid-Amerika, daar zijn bronmeer naauwelijks 10 m.
van de Zuidzee verwijderd is. Hij zou in de oude wereld niet alleen ge-
heel Europa van het westen naar het oosten doorstroomen, maar zijne
uitwatering eerst vinden in de Kaspische zee of in het meer Aral, nadat
hij de dubbele lengte van den Donau bereikt en door zijne talrijke
zijrivieren, zoo groot als de Rijn, een stroomgebied had besproeid,
dat de helft van geheel Europa zou innemen. „Nog ligt deze hydro-
graphische reuzengestalte bijna onbeteugeld door de heerschappij
van den mensch, zich uitstrekkende iu het rijk toegeruste midden
der Zuid-Amerikaausche tropenwereld, grootendeels geheel on-
bekend, onbezocht, gelijk het binnenland van Afrika, en daarom
nog niet als een levend lid in de duizend-schakelige keten van het
wereldverkeer ingelijfd."
3. Naar het zuiden loopt het groote net van talrijke wa-
teraderen (Paraguay, Parana, Uruguay), die bijna midden door
het Zuid-Amerikaansche vastland stroomen, langzamerhand zich
vereenigen en eerst in het mondingsgebied den gemeenschappe-
lijken naam van Rio de la Plata aannemen. Ook deze groote
stroom komt meermalen 1) door zijrivieren digt bij den Ama-
zonenstroom (zelfs tot op den afstand van 1 uur).
Onder de kust-rivieren is de S t. Francisco, die op de hoogvlakte
van het Brazilische bergland om een randgebergte daarvan {Serra de
^spanhagó) loopten zich inden Atlantischen Oceaan ontlast, de be-
langrijkste.
Kanaalstelsels zijn er in Zuid-Amerika niet; zelfs de hoofd-
1) Zie Petermann's Mitth., 1857, bl. 174 met kaart 10.