Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
WATERSTELSELS VAN AMERIKA. § 70. 477
dampkring hun eene aanzienlijke hoeveelheid water aanvoerde;
maar waar die hulp ontbreekt, in de van den equator ver verwij-
derde steppen van Patagonië en de zuidelijke Pampa's, blijft er nog
steeds een groot gedeelte van den waterschat in moerassen achter.
Dewijl de Andes en Cordillera's een kustgebergte van den
Grooten oceaan zijn, krijgen in 't algemeen slechts die rivieren,
welke op de oostzijde ontspringen, eene grootere ontwikkeling;
de helling naar den Atlantischen oceaan is in Zuid-Amerika
de eenige, in Noord-Amerika de voornaamste, terwijl slechts en-
kele stroomen of over de breede hoogvlakte naar den grooten oce-
aan, of als parallelstroomen van het ketengebergte naar de Noor-
delijke IJszee zich een weg banen. Eene meer volkomene ontwik-
keling dan de stroomen, die op de Cordillera's ontspringen,
hebben, ofschoon op veel kleiner schaal, die rivieren, welke haar
ontstaan aan het Alleghany-gebergte te danken hebben.
OVERZIGT VAN DE LENGTE EN HET STROOilGEBIED DER HOOFD-
RIVIEREN.
Mackenzie 450 mijlen lengte, 27000 □ mijlen stroomgebied.
St. Laurens 460 „ „ 62 000
Missisippi 730 „ „ 54000
Orinoko 320 „ „ 20000
Amazonen-riv. 730 „ „ 88 0001)
La Plata 470 „ „ 76000
De groote stroomen van Noord-Amerika ontwikkelen zich
uit een gemeenschappelijk midden (gelijk die van Aziè) naar
alle hemelstreken, maar zonder, gelijk de Aziatische, door eene
centrale plateaumassa onderling gescheiden te moeten blijven.
Zij kunnen naar alle kanten in verbinding komen van de bron-
nen tot aan de mondingen. De gezamenlijke stroomen der
noordelijke en noordoostelijke helling van Noord-'
Amerika zijn waterstelsels, die uit rivieren en meren bestaan.
Zoo ontstaat de Mackenzie, de voornaamste rivier die onmid-
dellijk in de IJszee uitloopt, uit twee armen, die van de ooste-
lijke zijde van het Rotsgebergte afstroomen en zich in een meer
(Athabaska) vereenigen, welks afwatering verder opwaarts in
1) Volgens Ritter in Gumprechts Zeitschrift für Erdkunde IV, bl. 273.