Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCHE KOLONiëN. § 66. 465
ningin van Groot-Brittanje overgegaan en wordt nu door een Gou-
verneur-Generaal als onder-koning uitgeoefend. Op de zuidwestkust
van Arabië dient Aden deels tot kolenmagazijn, deels tot midden-
punt van verkeer tusschen Abessinië en Arabië (bl. 123). Over
de bezetting van het eiland Per im, zie bl. 123.
4. In Australië hebben de Engelschen in den beginne straf-
plaatsen voor misdadigers aangelegd, waaruit later bloeijende
koloniën ontstaan zijn, gelijk in Nieuw-Zuid-Walcs en op het
zeer vruchtbare eiland Van Diemensland. Later hebben zich
ook vrijwUlige kolonisten, deels Britten, Ieren, deels Duitschers,
nedergezet in West- en Zuid-Australië, alsmede op het dub-
bel-eiland Nieuw-Zeeland. De bloeijendste Australische neder-
zetting is thans de kolonie Victoria. De geheele bevolking der
Engelsche bezittingen in Oceanië bedraagt meer dan 21/2 mill. inw.
De geheele omvang der Britsche bezittingen (met inbegrip der
afzonderlijke staten in Oost-Indië) wordt op 155 000 □ m. met 223
mill. inw. gerekend; wat uitgebreidheid betreft is het Britsche rijk
niet half zoo groot als het Russische, maar heeft driemaal zoo
veel inwoners als dit, en nooit bestond er een rijk, dat zich zoo
over alle deelen der aarde heeft uitgebreid.