Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
IERLAND. BEZITTINGEN. § 66. 463
staan nog op een lageren trap van beschaving, dan de met hen
verwante Hoog-Schotten; zij leven van visscherij, veeteelt, vangst
van wilde vogels, eenigen akkerbouw en een weinig mijnwerk.
Bet meest bekend is het kleine eiland Staf fa wegens de Fingals-
grot, eene bij uitstek schoone bazaltgrot, waarvan de bodem bedekt
is door de zee.
2. De (67) Orkaden of Orkneys-eilanden en
3. De (16) Shetlands-eilanden, beide groepen (te zamen
72 □ m.) ten noorden van Schotland, en elk met ongeveer 31000
inw., gedeeltelijk Noorwegers. De landbouw, die zich hier bepaalt
tot gerst en haver, is onbeduidend. Het voornaamste eiland van de
beide groepen heet Mainland.
IV. IERLAND.
Nog meer dan in Groot-Brittanje heeft hier de zee, vooral bij
stormcL en hoogen vloed, talrijke insnijdingen in het land ge-
maakt, en zóó veilige en diepe havens gevormd, vooral aan de zuid-
en zuidwestkust. Niet minder dan 33 zijn voor groote zeeschepen,
even zoo veel voor kustvaarders toegankelijk. — Het koningrijk
wordt verdeeld in 4 provinciën:
1. Leinster, met de hoofdstad van het geheele land Du-
blin (249 000 inw.), residentie van den plaatsbekleeder des konings,
die den titel voert van Lord-Luitenant, in het dagelijksch leven ook
onderkoning genoemd wordt, tevens universiteits-, handels- en fa-
briekstad. Eene tweede haven dezer provincie is Drogheda.
2. Ulster heeft in Belfast (119000 inwoners), aan de oost-
kust, de levendigste haven van het koningrijk. Op de noordkust
ligt Londonderry, eene havenplaats.
3. In Connaught is de haven van Galway van meer be-
teekenis geworden door de voltooijing van den spoorweg naar
Dublin.
4. Munster, met de talrijkste en uitnemendste havens, gelijk
Cork (78000 inw.). Waterford en Limmerick.
V. DE OVERIGE BEZITTINGEN IN EUROPA.
1. Helgoland, het kleine overblijfsel van een hoog, onvrucht-
baar rotseiland in de Noordzee, met twee door de natuur gevormde
havens. De (2800) inwoners zijn Eriezen, die het karakter, de
zeden en gebruiken der voorouders nog trouw bewaard hebben en
hunne oud-Eriesche taal spreken. Zij leven van visscherij, de loods-