Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
460 ENGELAND. § 66.
des koningrijks (twee hooge scholen, 30 geleerde genootschappen, het
Britsch museum met bibliotheek, verzameling van antiquiteiten en na-
turaliën, polytechnische instelling, enz.) en de eerste handelstad der
wereld, die meer koopvaardijschepen heeft dan geheel Frankrijk en
in hare haven meer schepen ziet binnenloopen dan Frankrijk in al zijne
havens.
De merkwaardigste gebouwen in Londen zijn: a. in de City, het
oudste deel der stad, de St. Pauluskerk, in Italiaanschen stijl en naar
het model der St. Pieterskerk te Rome gebouwd, de Tower aan de
Theems, vroeger staatsgevangenis, thans wapenzaal met de kroonjuwee-
len, in "Westminster de Westmi n ster-abdij met de later aan-
gebouwde kapel van Hendrik VIH, beiden overladen met gedenkteekenen,
de nieuwe parlementshuizen aan de Theems, onmiddellijk aan de
"Westminster-brug. De beide oevers der rivier zijn verbonden door 7 brug-
ge n en aan het oosteinde onderaardsch door den alleen voor voetgangers
bruikbaren tunnel, die uit twee gewelfde en met gas verlichte rijen bo-
gen bestaat. De grootste open pleinen met grasperken, lanen en vijvers
zijn in het westelijk deel: het Hyde-park en Regents-park. Aan het oost-
einde der stad zijn de Katharijnen-docks, Londen-docks, Oost- en West-
Indië-docks.
b. Het koningrijk Kent. Steden: Greenwich (30000 inw.)
aan de Theems, slechts eene halve mijl beneden Londen, met de
eerste sterrenwacht des rijks en een prachtig gasthuis voor 3000 ma-
trozen, die niet meer voor de dienst geschikt zijn. Woolwich
(30 000 inw.), eene mijl verder de Theems af, met arsenaal en scheeps-
timmerwerven. Deptford (30000 inw.) enChattam (39000 inw.)
aan den Medway, eene der regter zijrivieren van de Theems, hoofd-
stations voorde oorlogsvloot. Dover (30000 iuw.) aan het naauw
van Calais, van waar men de kortste overvaart heeft naar 't vast-
land. Canterbury (31000 inw.), zetel van den eersten aartsbis-
schop der Engelsche kerk.
c. Het koningrijk Sussex met de haven van Brighton (77000
inw., tevens badplaats).
d. Het koningrijk Westsex met de koninklijke residentie
Windsor, de havens aau de zuidkust: Portsmouth (94 000 inw.),
aanzienlijke oorlogshaven met de stoutste inrigtingen om schepen
uit te rusten en met sterke verdedigingswerken, waar tegenover
het eiland W ight (residentie in Orbornshouse) ligt, zoo buitenge-
meen vruchtbaar wegens zijn zacht klimaat, Southampton
(34 000 inw.), het uitgangspunt der stoomvaartlijnen naar het oosten,
Indië, Amerika, China, Australië, enz., Exeter, Plymouth