Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELAND. § 66. 459
de beste oorlogshavens. Ook is de vlakte het groote middenpunt der
geschiedenis. Daarentegen liggen in het industriële Engeland
de rijke kolenmijnen, de niet minder belangrijke metaalmijnen, de
grootere en kleinere fabrieksteden met hare door water- en spoor-
wegen naburige stapelplaatsen aau de kust voor den invoer van
grondstofpen en den uitvoer van kunstprodukten. De fabrieksteden,
die men reeds in de verte kan kennen door hare torenhooge schoor-
steeneu, terwijl de donkere straten gevormd worden door huizen,
die het aanzien van kazernen hebben,zijn steeds in digte, zwarte rook-
wolken gehuld, en door het onophoudelijk geraas van ontelbare
werkplaatsen, smeltovens, enz., levendig, waarom de rijke fabriek-
eigenaar ze eiken avond verlaat, om op zijn naburig landgoed
frissche lucht te scheppen.
Eene gemakkelijker verdeeling dan de talrijke graafschappen geeft
de historische, ofschoon thans niet meer gebruikelijke verdeeling in de
voormalige 7 Angelsaksische koningrijken, te meer daar zij terug
gebragt kunnen worden tot bepaalde, door de gedaante der kusten
en de boogvorming aangewezen gebieden: a. in zuidelijk Enge-
land Westsex, Sussex, Kent, door de golf van Bristol en de
Theems van het overige Engeland gescheiden; in midden Enge-
land: Mercia, Oostanglen en Essex, de beide laatste beslaan
zoodanig den zich wijd uitstrekkenden kustzoom tusschen de Wash-
golf en de Theems-golf, dat het eerste de Wash, het laatste de
Theems raakt; Northumberland, ten noorden der Humber.
Daarbij komt nog het Britsch gebleven Cumberland in't noorden.
1. Het akkerbouwende Engeland bevat de voormalige
koningrijken:
a. Essex met de hoofdstad Londen, in het midden der rijk-
ste en vruchtbaarste provinciën, aau de grootste rivier des rijks en
wel ter plaatse tot waar de vloed nog de grootste schepen opvoert
en dus in onmiddellijke verbinding met het nabij zijnde, daar tegen-
overliggend kontinent en alle eilanden en kustlanden der aarde.
De bevolking in 1861: 2 803 000 inw.) overtreft die van vijf Euro-
pesche koningrijken (welke?).
Londen is als het ware eene schets van het land in het klein, daar
het in Westminster en Westend den zetel van het hof, den hoogen
adel, het parlement en de hoogste ambtenaren der monarchie , in de Ci-
ty den groothandel, de kleinere bedrijven met beurs en bank, in South-
wark eene fabriekstad, en inEastend de eerste zeehaven des lands met
hare verschillende docks, scheepstimmerwerven, magazijnen op en onder
den grond, vereenigt. Tevens is hier het middenpunt van het geestelijk leven
30*