Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
é54 BEVOLKING VAN GKOOI-BRITTANJE. $ 66.
Als het gevolg van dit klimaat groeit in Groot-Brittanje alles
uitmuntend waartoe geen aanzienlijke zomerwarmte noodig is;
daarom worden zuidvruchten en wijn er niet rijp, terwijl toch aan
de zuidkust wegens den zachten winter verscheidene boomsoorten
voorkomen (zooals myrthen, laurierboomen), die op het vastland op
veel zuidelijker breedte niet in de open lucht gedijen. Niets wordt
echter door het klimaat meer begunstigd dan de veeteelt, die
dus naast den graanbouw het hoofdbedrijf der landelijke bevol-
king uitmaakt.
Bevolking.
1. Terwijl Groot-Brittanje (behalve de bijlanden buiten
Europa) in absolute bevolking (5000 op 1 □ mijl) den vier-
den rang onder de groote mogendheden van Europa inneemt,
bekleedt het ten opzigte der relatieve bevolking de eerste,
en geen Europeesch land heeft zoo veel groote steden, die
eene zoo sterke bevolking hebben (14 steden boven 100 000
inwoners).
In Engeland, Wales en op de eil. woonden 1863 20 554137
„ Schotland „ „ 3097006
„ Ierland „ „ 5 764543
Helgoland, Gibraltar, Malta, Gozzo „ „ 168130
Daarbij komen nog ongeveer 276 000 soldaten en
matrozen buiten 's lands......... 29 573 816
De bevolking is zeer ongelijkmatig over het land verdeeld. Ter-
wijl het graafschap Middlesex, waartoe een gedeelte van Londen
behoort, meer dan 130 000 inwoners op 1 □ mijl bevat, zijn er in
enkele deelen van het Schotsche hoogland maar 250, dus 500 maal
minder, op de zelfde ruimte.
2. Naar afkomst wordt de bevolking van Groot-Brittanje
en Ierland in twee hoofdstammen verdeeld: den Celtischen
of Gaelischen (8 mill.) en den Germaanschen (21 mill.).
a. De Gaelen met drie hoofdtakken.
aa. De Britten of Kimbren in het prinsdom Wales en het
graafschap Cumberland.
bb. De Bergschotten, afstammelingen der oude Scoten, die
nog de Gaelische taal, een dialekt van het lersch, spreken.
cc. De Ieren (5 mill.), die veelal alleen nog door hunne na-
men, in enkele distrikten ook door zeden en taal, van de
Engelsehen verschillen.